Po tuto dobu zde bude omezen provoz bez nutnosti objížďky.

Ve druhé etapě, která začne v úterý 25. srpna ve 4 hodiny a skončí o půlnoci v pátek 28. srpna, bude uvedený úsek uzavřen úplně. V tuto dobu bude individuální doprava vedena následovně: Ze směru od ulic Opavská a 17. listopadu po ulici Opavské a místní komunikaci ulici B. Nikodéma na ulici 17. listopadu. Ze směru od Děhylova se bude jezdit po ulici B. Nikodéma, Martinovské, Čs. armádního sboru a Sokolovské na ulici Opavskou. Ze směru od Martinovské ulice bude objízdná trasa za uzavřený úsek vedena po ulici Čs. armádního sboru a Sokolovské na ulici Opavskou.

(zm)