„Dříve, když ji využíval místní mlýn, to byla průzračná, tekoucí říčka,“ řekla asi osmdesátiletá žena, která zde dlouho žije a nepřála si být jmenována.

„Dnes je to stojatá voda, s bahnitým a křovím zarostlým břehem. Line se od ní hrozný puch, a otravuje mi tím život už několik desítek let. Navíc se u ní drží spousta létající havěti, hlavně komárů,“ dodala otráveně žena. Mlýnka nemá žádný přítok, ani odtok. „Několikrát se stalo, že se mi i vylila na zahradu, když hodně napršelo,“ svěřila se dále.

Pravda je, že žít v sousedství této stoky není žádné terno i kvůli tomu, že někteří, méně přizpůsobiví sousedé ji doopravdy používají jako žumpu.
„S místním úřadem na toto téma komunikuji už dlouhá léta, ale k žádnému posunu ve věci ještě nedošlo,“ dodává žena závěrem.

„Problém je to dlouhodobý, a my o něm víme,“ řekla starostka Svinova Hana Hauptová, a dodala, že oblast kolem Mlýnky je poddolovaná, celá plocha klesá a propustky byly postaveny výš, než měly být, proto voda neteče. „Situaci nepomáhá ani fakt, že pozemky přiléhající k druhému břehu stoky jsou ve vlastnictví několika subjektů, s nimiž není zrovna lehká domluva,“ objasnila starostka. „Ideální by bylo, kdyby majitelé tyto pozemky vyměnili za jiné obecní. Momentálně je kvůli špatnému přístupu ani nemohou řádně využívat,“ nastínila možnost řešení.

„Poté by bylo možné vypracovat projekt revitalizace území, při kterém by došlo k odvodnění plochy a k jejímu následnému zatravnění,“ shrnula starostka závěrem.

LUKÁŠ MRÁZEK