„Ve vstupní hale Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava v Ostravě-Porubě je od úterý umístěna zapečetěná schránka, do které mohou zaměstnanci a studenti univerzity vkládat finanční prostředky. Vítáme jakékoli částky, i ta nejmenší pomoc je prospěšná. Přispět mohou i další lidé,“ uvedla mluvčí VŠB-TUO Táňa Kantorová. Upřesnila, že sbírka bude probíhat do 15. září, poté budou finanční prostředky odeslány na konto nadace Na pomoc sirotám a vdovám, jejíž prioritou je přispívat osiřelým dětem na výchovu a vzdělávání, na úhradu školného, kurzů a dalších aktivit.

(mch)