Z jedné strany už je skoro hotový, z druhé se však ještě ani nezačal stavět. Severní spoj. Důležitá komunikace, která má přivést řidiče na dálnici D 47 a také ulevit dopravě v Ostravě-Porubě.

A teď špatná zpráva: západní část Severního spoje, který má významně ulevit dopravě v Porubě, se začne stavět nejdříve za tři roky. A to ještě možná.

„Mosty na propojce Mariánskohorské ulice s dálnicí jsou před dokončením, dodělávají se dílčí terénní úpravy a koncem srpna začátkem září se budou dodělávat asfaltové povrchy,“ přiblížil Deníku stav prací na rozestavěné části Severního spoje jeden z tamních pracovníků.

Investor stavby, Ředitelství silnic a dálnic, by podle slov své mluvčí Martiny Vápeníkové chtěl Severní spoj zprovoznit koncem října začátkem listopadu tohoto roku. „Bude záležet na vydání kolaudačního rozhodnutí, případně povolení předčasného užívání stavby. Konkrétní den a měsíc bude ještě upřesněn,“ uvedla Vápeníková.

V nedohlednu jsou naopak termíny výstavby druhé – delší části Severního spoje, která povede od dálnice směrem do Poruby a uleví od aut částem Martinov, Pustkovec nebo Třebovice.

Dlouho se v rámci této komunikace řešilo její trasování, jehož varianty se nelíbily ochráncům přírody, bránícím lesík Turkov, či obyvatelům obydlených částí, obávajících se dopravního hluku. Pomyslný gordický uzel snad rozsekli ostravští zastupitelé letos v dubnu, když schválili zcela jinou trasu spoje, která by měla vést mimo lokality, na jejichž záchranu vznikaly dokonce petice.

Trasa přiváděče by tak měla v budoucnu vést od dálnice D 47 podél řeky Opavy, překračovat ji i železnici by měla až za 7. a 8. stavebním obvodem a vyústí až do ulice Průběžné. „Nová trasa Severního spoje je schválená, teď se musí zakomponovat do územního plánu,“ uvedl náměstek primátora Zdeněk Trejbal. Tento proces může trvat ještě zhruba rok. Pak začne jednat krajský úřad, který by měl být investorem stavby.

„Až město provede změnu územního plánu, začneme s přípravami potřebné dokumentace či stavebních povolení. To je práce asi na další dva roky,“ nastínil potřebné navazující kroky Miroslav Novák, námětek moravskoslezského hejtmana.

Severní spoj je podle jeho dalších slov zařazen mezi komunikacemi, které patří k prioritám kraje. „Je ale časově natolik vzdálen, že je těžko nyní říct, jaká bude forma jeho financování – jestli do stavby bude investovat jen kraj, nebo se na ni bude podílet i stát či Ředitelství silnic a dálnic,“ dodal ještě Novák.