Lidé chtěli ozelenit celkově čtyřiatřicet prostranství, výsadba ale nakonec proběhne asi v polovině z nich.

Jsou lokality k osazení vybrány dobře? Neboby sepodle Vás našly vhodnější? A kde byste naopak stromy nejraději vykáceli? DISKUTUJTE POD ČLÁNKEM!

„Pracovníci odboru ochrany životního prostředí magistrátu společně s městskými obvody zkontrolovali vytipované lokality – například s ohledem na vlastnická práva a případné kolize s inženýrskými sítěmi,“ sdělila mluvčí magistrátu Andrea Vojkovská.

Konečných šestnáct lokalit, které město vybralo, se nachází v městských obvodech Ostrava-Jih (deset), Poruba (tři), Moravská Ostrava a Přívoz (dvě) a Slezská Ostrava (jedna). Tam by měly být nové stromy vysazeny na prostranství nacházejícím se naproti fotbalového stadionu Bazaly.

>> KDE SE BUDOU SADIT STROMY?

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

* Zadní část zahrady MŠ Dvořákova 1073/4
* Sokolská třída 112 a 114

Městský obvod Slezská Ostrava

* Úsek proti hlavnímu vchodu na stadion Bazaly, na začátku ulice Bukovanského

Městský obvod Ostrava-Poruba

* Oblast podél ulice Opavské, od domova seniorů po ulici M. Krásové
* Plocha před domem na ulici Dělnické 432/2 až 435/8
* Lokalita významného krajinného prvku Pustkovecké údolí

Městský obvod Ostrava-Jih

* Volná místa v řadách lip podél ulice Dr. Martínka
* Posílení pásu zeleně mezi ulicemi Horymírovou a Výškovickou
* Oblast mezi panelovými domy na ulicích Horymírově a Písečné
* Plochy v okolí domu na ulici Břustkově 31
* Plocha za domem na ulici Aviatiků
* Lokalita Dubina Interspar u konečné tramvaje
* Doplnění volných míst mezi javory na ulici České
* Prostor okolo zastávky MHD Klášterského
* Prostor před domem na ulici Horní 3035/106
* Dětské hřiště mezi ulicemi F. Formana a J. Škody