Společně s hlášením ostatních potíží se jednalo o zhruba jednačtyřicet procent z celkového počtu poruch. „Každé takové ohlášení prověřujeme a všímavosti občanů si vážíme, protože přispívá k urychlení nápravy a minimalizaci následků,“ vysvětlila mluvčí Severomoravských vodovodů a kanalizací (SmVaK) Eva Špirochová.

Podle ní se počet poruch v celé oblasti působnosti SmVaK pohybuje v rozmezí 100 až 180 za měsíc. Loni opravovali pracovníci SmVaK celkem 1468 poruch na vodovodních řadech.

„Zjevné poruchy, u kterých se únik vody projeví na povrchu, jsou zjišťovány nejsnadněji. Jejich výskyt buď zjistí provozovatel na základě analýzy sítě a její následné podrobnější kontroly, nebo je jejich výskyt nahlášen zástupci organizací nebo obyvateli. Tyto poruchy jsou opravovány neprodleně po jejich zjištění a nedochází k dlouhodobějšímu úniku pitné vody. Poruchy skryté, při kterých se uniklá voda neobjevuje na povrchu, se odhalují a lokalizují obtížněji. I v těchto případech s využitím metod analýzy vodovodní sítě a následným dohledáním pátracími skupinami se naše úspěšnost zvyšuje,“ uvedla Špirochová.

Cestou se ztratí každý desátý kubík

K prasklinám, lomům či proděravění potrubí dochází nejčastěji kvůli jeho stáří, případně je způsobeno zrezivěním či únavou materiálu. Poruchy mohou způsobit například také otřesy vozovky při průjezdu těžkých vozidel nebo pohyb zeminy. K tomu dochází hlavně koncem zimy.

Větší úniky vody z potrubí signalizují zvýšené hodnoty průtoku nebo snížené hodnoty tlaku na hlavních objektech vodovodní sítě, kterými jsou vodojemy či čerpací stanice. „Ty sleduje dispečink. Dají se někdy také zjistit v armaturních šachtách, ve kterých sledujeme průtoky a tlaky na vodovodních řadech v některých oblastech vodovodní sítě,“ dodala mluvčí severomoravských vodovodů.

Menší úniky vody jsou odhalovány v rámci analýzy vodovodní sítě a každodenním vyhodnocováním nočních minimálních průtoků. Následně jsou místa poruch upřesněna a vyhledána pátracími skupinami nebo speciálním vodárenským měřicím vozem. Tyto skupiny mají podle Špirochové tak kvalitní měřicí přístroje, že dokážou najít i malé úniky vody z potrubí.

V roce 2008 tvořily ztráty vody u SmVaK zhruba deset procent z celkového množství, které dodávají svým zákazníkům. „Ztráty jiných vodárenských společností v republice se často pohybují nad hranicí dvaceti procent. Z pohledu nízkých ztrát určitě patříme mezi přední vodárenské společnosti,“ dodala mluvčí SmVaK.