S demolicí hulváckého koupaliště měla firma DAV, která vyhrála tuto veřejnou zakázku za nejnižší navrhovanou cenu 6,77 milionu korun, začít 24. srpna. Zatím se však v areálu nic neděje.

„Ruiny koupaliště se zatím nezačaly bourat, protože nejprve bude nutné dočasně vyjmout část pozemku z lesního fondu. Uložil nám to stavební odbor Mariánských Hor a Hulvák. Bez vynětí nám totiž stavební úřad obvodu nevydá povolení k odstranění stavby. Až po splnění této podmínky může vítěz výběrového řízení začít s demolicí,“ vysvětlil náměstek ostravského primátora pro investice Zdeněk Trejbal (ČSSD). Dodal, že žádost o vynětí byla již podána odboru ochrany životního prostředí ostravského magistrátu. „Vyjádřit by se mohl už tento týden a bourat by se mohlo začít nejpozději za měsíc,“ předpokládá Trejbal.

Atraktivní plocha bude čekat na konec krize

Ostravští zastupitelé se rozhodli zastavit chátrání budov a zázemí hulváckého koupaliště na jaře, kdy město zaplatilo správci konkurzní podstaty, společnosti EMI, která areál v minulosti spravovala, téměř pět milionů korun, a nemovitosti tak získalo do svého vlastnictví. Ruiny nyní chce nechat zbourat.

„Budovy jsou v dezolátním stavu, musíme je zbourat, aby dál neohrožovaly okolí, aby se tu někdo nezranil,“ zdůvodnil náměstek primátora pro finance Lukáš Ženatý (ODS).

Lidé, kteří sem ještě před deseti lety chodili relaxovat, však zatím v návrat starých časů doufat nemohou. Po zbourání zůstanou vyčištěné plochy ladem. Nepatrná část nemovitostí v areálu hulváckého koupaliště patří ještě státu, vedení města už požádalo Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o jejich bezúplatné převedení. „Ty pozemky chceme scelit, je to atraktivní lokalita, až krize pomine, můžeme je buď prodat, nebo tu něco postavit,“ plánuje Ženatý.