„Lidem se jednání takových podvodníků buď nezdá, nebo si chtějí informace ověřit. Proto nejčastěji volají na naši bezplatnou linku, bohužel většinou se zpožděním. Vzhledem k rostoucímu počtu takových případů považujeme za nutné své zákazníky varovat,“ uvedl Jurča.

Někteří podvodníci se podle něj vydávají za energetiky a požadují od lidí různé doklady, například faktury, plány záloh a další. Nejčastější záminkou je výměna elektroměru, vrácení přeplatku či poskytnutí slevy. „Pak takto zaměstnané zákazníky okradou. O své peníze mohou zákazníci přijít také při rozměňování bankovek, například v případě, že jim podvodníci slibují vrácení přeplatku. Pokud lidé podvodníkům ukáží své osobní informace, také hrozí samozřejmě jejich zneužití. Falešný energetik pak totiž může jejich jménem a bez jejich vědomí dále jednat, například na telefonních linkách Skupiny ČEZ. Jiné společnosti zase zákazníkům lživě tvrdí, že s nimi ČEZ spolupracuje a odpojí jejich odběrné místo, pokud nebudou schopni splácet půjčky,“ popsal nejčastější praktiky podvodníků Jurča. Nejčastěji podle něj podvodníkům sednou na lep sociálně slabí občané a starší lidé.

„Neeticky se ale někdy chovají i externí spolupracovníci skutečných energetických společností, kteří využívají nátlakové praktiky podomních prodejců. Zjišťují veškeré dostupné informace od lidí a často nutí zejména starší lidi k okamžitému podpisu a zaplacení aktivačního poplatku. Jeho výše je nezřídka vyšší než možná úspora za několik let. Nedávají jim možnost si v klidu nabídku pročíst. Zákazníci si pak stěžují a snaží se odvolat podpis pod vnucenou smlouvou, která je zavazuje odebírat elektřinu od jiného dodavatele. Podpis pod smlouvou už ale nelze vzít zpět. Dá se také snadno zneužít. Skupina ČEZ proto připomíná zákazníkům, aby si vždy pečlivě prostudovali smlouvu, případně si vzali čas na rozmyšlenou,“ radí lidem regionální mluvčí energetiků. Podle něj některé energetické společnosti také zákazníky lákají na výhodné nákupy spotřebního zboží pod záminkou nahlášení stavů elektroměrů či pořízení opisů faktur. „Tím se dostanou k potřebným údajům. Zákazníkům předají kupon v určité nominální hodnotě na slevu elektřiny u ČEZ. Této slevy se však lidé nedočkají. Nedávno se začaly objevovat i případy obchodní strategie, kdy je zákazníkům Skupiny ČEZ sděleno, že pokud chtějí nového dodavatele plynu, musejí změnit i dodavatele elektřiny. Zákazníci jsou tak nuceni provést změnu, i když jsou s energetickými službami spokojeni,“ popsal další případy Jurča.

Rady, jak nesednout na lep falešným energetikům

v případě jakýchkoli pochybností mohou zákazníci kdykoliv volat na zákaznickou linku 840 840 840, kde si mohou ověřit i příslušnost zaměstnance ke Skupině ČEZ
v terénu se pohybují technici společností ČEZ Distribuce, a.s., ČEZ Distribuční služby, s.r.o. a ČEZ Měření, s.r.o. a nasmlouvané firmy, především společností ČEZ Měření
skuteční zaměstnanci Skupiny ČEZ se mohou vždy prokázat platným služebním průkazem s fotografií a názvem společnosti
zaměstnanci Skupiny ČEZ mají automobily označené logem Skupiny ČEZ
zaměstnanci Skupiny ČEZ nosí oděv s označením společnosti, většinou ve firemních barvách (šedá a oranžová)
pokud musí zaměstnanec Skupiny ČEZ vstoupit na soukromý pozemek, na kterém je umístěno zařízení distribuční soustavy, může na vyžádání předložit kartu s informacemi, podle kterých je oprávněn na nemovitost vstoupit (práva provozovateli distribuční soustavy vymezuje Energetický zákon)
zaměstnanci Skupiny ČEZ nikdy nevybírají peníze v hotovosti
zákazníci Skupiny ČEZ jsou informováni o plánovaných návštěvách techniků dopisem nebo na faktuře (údržba distribučního zařízení, výměna elektroměru atd.)
zaměstnanci Skupiny ČEZ (ani externisté) neobcházejí domácnosti s obchodními nabídkami