Jejich výuka probíhá vždy jednou za 14 dní v pátek odpoledne. Na Univerzitě 3. věku postupně získají znalosti a vědomosti z předmětů: Ekonomika, Základy podnikové ekonomiky, Právo, Výuka na PC, Evropská unie. Poslední 3. ročník je zaměřen na výuku Psychologie a Zdravovědy. Na závěr tříletého studia všichni studenti obdrží při slavnostní promoci Osvědčení o absolvování Univerzity 3. věku. „Je příjemné konstatovat, že lidé i ve vyšším věku nechtějí zůstat pasivními, že hledají možnosti vlastní realizace, že stáří není překážkou pro jejich pozitivní myšlení a že si dokáží udržet aktivní přístup k životu,“ uvedla Viola Šebestíková, odborná garantka Univerzity 3. věku.

V letošním roce na Ekonomické fakultě VŠB-TU poběží už tři ročníky souběžně. Studenti 1. ročníku zahájí výuku 15. září slavnostní imatrikulací v Nové Aule VŠB-TU v Ostravě-Porubě, ostatní ročníky začínají výuku také v polovině září. Výuka seniorů je podpořena projektem Univerzitní vzdělávání seniorů s využitím studentů jako osobních asistentů. (ha)