„Ráno bude mládě odchyceno a odebrána mu krev na rozbor DNA, abychom znali jeho pohlaví. Bude mu také aplikován identifikační nezaměnitelný mikročip. Poté bude naloženo do přepravní bedny a pracovníci zoo se s ním vydají na cestu,“ informovala Šárka Bartáková z ostravské zoo.

Odchov dravce je velkým úspěchem ostravské zoo. V tomto roce se podařilo v celé Evropě odchovat pouze dvě mláďata – vedle Ostravy to bylo v Zoo Bochum v Německu.

Tak jako u řady jiných dravců, došlo také u supa hnědého k výraznému poklesu populace v přírodě a nyní je klasifikován jako blízko ohrožení. Ostravská zoo se touto událostí aktivně zapojila do běžícího repatriačního projektu návratu tohoto dravce do vybraných lokalit v Evropě, konkrétně ve Francii a na ostrově Mallorca.