Podle mediální zástupkyně projektu Evy Kijonkové bylo v úterý 8. září ve francouzském Toulouse podepsáno přistoupení Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava do sítě nejvýkonnějších superpočítačových center v Evropě.

„Jde o další krok v přípravě centra excelentního výzkumu v oblasti informačních technologií IT4Innovations vznikajícího v Ostravě,“ řekl vedoucí projektu Ivo Vondrák, děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava.

Cílem sítě superpočítačových center v Evropě je posílit využití matematického modelování při řešení náročných výzkumných i ryze praktických úkolů v průmyslu. Se zprovozněním centra v Ostravě se počítá v letech 2011 až 2015. „Výpočetní kapacity centra budou k dispozici všem zájemcům o využití možností superpočítání z celé republiky. Umožní jim to zkrátit dobu výpočtů z týdnů na dobu do několika málo hodin,“ dodal vedoucí projektu.

U zrodu projektu stály kromě VŠB-TU i Slezská univerzita a Ústav geoniky Akademie věd ČR, nedávno k němu přistoupilo i Vysoké učení technické v Brně.

Projekt bude stát 2,25 miliardy korun a bude financován ze zdrojů Evropské unie. Praktické využití výsledků centra IT4Innovations si lidé mohou představit v podobě simulace povodní, sledování a předpovědí vývoje dopravy a dopravních situací, simulace důsledků nehod a znečištění ovzduší.