To v praxi znamená, že do topných plynů přidají ostře páchnoucí látku, díky které půjde snadněji zjistit, jestli zemní plyn někde neuniká.

„V období nárazové zvýšené odorizace se každoročně podaří najít stovky netěsností především na plynovém zařízení odběratelů. Společnost RWE Distribuční služby provede v uvedeném termínu. Zvýšenou nárazovou odorizaci zemního plynu na území Moravskoslezského, Olomouckého a části Zlínského kraje. Občané tak mohou před začátkem nové topné sezóny snadno zjistit případný únik zemního plynu na svém odběrném zařízení a včas zajistit jeho odstranění,“ vysvětlil Jiří Bezděk, mluvčí RWE Distribuční služby

Lidé, kteří během uvedeného období zaznamenají únik zemního plynu nebo budou mít jen pouhé podezření na únik, by podle něj měli ihned zatelefonovat na číslo Pohotovostní služby 1239. Dispečerovi je nutné nahlásit jméno, adresu, telefonní číslo, druh poruchy a orientační body, podle kterých se pracovníci pohotovostní služby dostanou co nejrychleji k místu úniku. „Celá akce má preventivní charakter a nedochází při ní k přerušení ani omezení dodávky zemního plynu pro zákazníky,“ doplnil Bezděk.

Nárazová odorizace se každým rokem provádí na začátku topné sezony. Cílem je prověřit případné netěsnosti potrubí a zjistit i nepatrné úniky nejen na plynárenském zařízení, ale především na zařízení zákazníků. V tomto období se dávkování páchnoucí látky zvýší na dvojnásobek obvyklého provozního stavu. „Zemní plyn je bez zápachu, proto se do něj přidává odorant, aby ho bylo možné čichem vnímat. Odorant je látka s mimořádně intenzivním a charakteristickým zápachem, který vyvolá rychlou reakci smyslů a přinutí osobu k obrannému jednání,“ dodal Bezděk.