Realitní skupina RPG Real Estate ve spolupráci s městem Havířovem má už připravený projekt oživení celé lokality, areál by brzy měl sloužit veřejnosti. O kryt se dlouho nikdo systematicky nestaral a při likvidaci dolu byl určen k demolici. „Stále hledáme možnosti, jak tento areál do budoucna využít. Naším cílem je zhodnotit tato průmyslem a důlní činností poškozená území, začlenit je zpět do organismu obcí a krajiny,“ uvedl Petr Handl, ředitel vnějších vztahů skupiny RPG Real Estate.

Ve spolupráci s městem Havířov a občanským sdružením CO kryt Archa byl kryt opraven a počátkem září se do něj mohli podívat první zájemci z řad rodinných příslušníků, přátel a známých členů sdružení. „Podařilo se nám opravit téměř vše uvnitř krytu i nad ním. Pracovali jsme většinou o víkendech tak, aby bylo muzeum otevřeno zkušebně už od 5. září,“ uvedl předseda sdružení CO kryt Archa Petr Čupa.

Kryt mohl pojmout 500 lidí

V období takzvané studené války sloužily kryty jako ochrana před zbraněmi hromadného ničení. V poslední době těchto ojedinělých staveb rapidně ubývá. „Rozhodli jsme se proto jeden z těchto krytů zachránit, uvést ho do původního provozu a zpřístupnit veřejnosti,“ doplnil Čupa, jeden z party nadšenců, kteří se už několik let aktivně zajímají o vojenství, historii, památky či bunkry a podílejí se na jejich záchraně.

Protiatomový studnový kryt kruhového půdorysu má průměr jedenáct metrů, šířka stěn dosahuje jeden metr. Kryt má šest pater, dva vstupy a výtah s nosností 250 kg. Byl dimenzován na maximálně půl tisícovky osob.

Do budoucna se počítá s komerčními účely

V krytu bude k vidění původní kompletní vybavení včetně dekontaminační kabiny, operačního sálu, dieselagregátu, vodárny, štábu velení nebo spojovacích prostředků. V kinosále se počítá s projekcí filmů s tématikou civilní obrany a návštěvníci zde budou moci navštívit i stálou expozici prostředků CO a techniky. Útlum Dolu Dukla, ze kterého se uhlí začalo těžit v roce 1905, schválilo představenstvo společnosti OKD na počátku roku 2006. Důvodem byla nízká efektivita těžby.

Dnes má areál bývalé šachty a okolí rozlohu zhruba třicet hektarů. V budoucnu může toto území sloužit jako průmyslově-komerční areál s využitím stávajících historických a administrativních objektů.