Slavnostní zahájení akademického roku se doposud vždy konalo v Betlémské kapli v Praze, v loňském roce poprvé mimo Prahu na Masarykově univerzitě Brno.„V letošním roce dostala čest zahájit akademický rok českých vysokých škol Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO), která si v letošním roce připomíná 160 let od svého založení,“ sdělila mluvčí školy Táňa Kantorková.

Na programu slavnostního zahájení akademického roku českých vysokých škol nebude chybět ani koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava, který začne ve 13 hodin. Doprovodnými akcemi jsou i dvě výstavy. První z nich je věnována 160. výročí VŠB-TUO a výstavu Zasaď s námi strom v poušti pořádá Židovský národní fond.