V aule Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO)nový akademický rokza přítomnosti rektorů univerzit a mnoha hostů svými proslovy zahájili premiér Jan Fischer, náměstek ministryně školství Vlastimil Růžička a samozřejmě také rektor VŠB-TUO Tomáš Čermák.

„Naše škola se v průběhu své dlouhé historie proměnila ve významnou polytechnickou univerzitu, která se dále rozvíjí. Cítíme však aktuální dluh vlád, které málo investují do vědy a výzkumu v tomto regionu,“ konstatoval v rámci svého proslovu rektor Čermák.

Fischer: Vláda by měla školám pomoci čerpat dotace


Premiér Jan Fischer v zahajovací řeči zdůraznil význam vzdělávání v životě každého člověka a reagoval i na Čermákovu výtku.

„Je důležité, aby se našly peníze pro tak důležitou oblast jako vzdělávání, věda, výzkum a inovace,“ řekl Fischer s tím, že vláda by měla pomoci vysokým školám v regionu při lepším získávání prostředků na tyto účely z evropských fondů.

Součástí slavnostního ceremoniálu byl i koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava. Doposud se zahájení akademického roku vždy konalo v Betlémské kapli v Praze s výjimkou loňska, kdy se poprvé odehrálo mimo hlavní město, a to v Brně.