Předseda představenstva společnosti 3E projekt, které většina nemovitostí v areálu Odry patří, Martin Eliáš, plánuje, že stavební úpravyzahájí nejpozději v roce 2011. Část komplexu se ale bude muset zbourat.

„Společnost 3E projekt odkoupila v roce 2005 část objektu od města Ostravy, v té době jsme se o areál dělili ještě se sedmi dalšími vlastníky. Bylo těžké se s nimi dohodnout, proto jsme se snažili, aby majitelů bylo co nejméně. Nyní jsou čtyři a dál s nimi jednáme o výkupu jejich částí. Máme firmu, která pro nás zpracovává posouzení vlivu přestavby na životní prostředí. Poté bude následovat územní rozhodnutí a stavební povolení,“ vysvětlil Eliáš.

Co všechno se v Odře změní, a co zůstane?


Společnost původně chtěla pouze objekt stavebně upravit. Statik to však nedoporučil. „Zachováno zůstane první nadzemní podlaží, zbytek se musí zbourat a nově postavit,“ uvedl Eliáš s tím, že náklady na rekonstrukci, demolici a následnou výstavbu se vyšplhají na 390 milionů korun.

„Zachována zůstane prodejna potravin Hruška. Předběžně máme příslib od České pošty, České spořitelny a nově také od Komerční banky. Pokud i ostatní současní nájemci projeví zájem, mohou v objektu zůstat. Příležitost k podnikání dostanou i další, protože odbytová plocha se zvětší,“ řekl Eliáš. Jisté je, že až do roku 2011 bude občanům v objektu k dispozici i služebna městské policie a pobočka Knihovny města Ostravy.

Kolem nového objektu vznikne také parkoviště. „Máme předběžnou dohodu s Úřadem městského obvodu Ostrava-Jih, že nám k tomuto účelu zapůjčí plochy. V první etapě bude vybudováno zhruba sto dvacet míst, v další vznikne tří- až pětipodlažní parkovací dům,“ plánuje Eliáš.