Pietního aktu se zúčastnil i vrchní zemský a pražský rabín Karol Sidon.