Průzkumy pracovního trhu opakovaně dokazují, že ženy jsou dlouhodobě diskriminované při hledání zaměstnání a především návrat z mateřské dovolené bývá pro ně velmi obtížný.„Dlouhodobě nezaměstnaní lidé ztrácejí pracovní návyky, trpí pocitem izolace a s rostoucím počtem odmítnutí ze strany zaměstnavatelů ztrácejí také motivaci,“ uvedla Jarmila Weissová ze společnosti Ekoma poradenské centrum, které stojí za zřízením novéhoporadenského centra.

Projekt s pracovním názvem Ženy a kariéra je financován ze zdrojů Evropské Unie a jeho cílem je pomoci dlouhodobě nezaměstnaným ženám zorientovat se při hledání práce a znovu se uplatnit na pracovním trhu. Každý všední den bude klientkám poradenského centra k dispozici odborná asistentka, která poradí se sestavením životopisu i s vyhledáváním práce na volně dostupném počítači. Pracovníci poradenského centra poskytnou ženám bezplatné poradenství z oblasti pracovní diagnostiky, uplatnitelnosti na trhu práce či sladění rodinného a pracovního života.

Součástí projektu je i nabídka rekvalifikačních kurzů, které jsou taktéž nabízeny bezplatně. „Protože si uvědomujeme, že velkou část našich klientek budou tvořit maminky s malými dětmi, připravili jsme pro ně dětský koutek, kde si děti mohou pohrát, než si maminky vyřídí potřebné náležitosti,“ dodala Jarmila Weissová.