Agentura Dobrý den se pokusí zaregistrovat tento nový rekord do Guinnessovy knihy rekordů. „Cílem akce bylo upoutat pozornost odborné i laické veřejnosti k dodržování hygienických pravidel, která vedou ke snižování počtu přenosných infekčních onemocnění a zajišťují tak bezpečnost pacientů. Zároveň jsme chtěli zábavnou formou naučit široký okruh lidí, jak si mají správně dezinfikovat ruce, a aktivně tak chránit své zdraví,“ řekla Renata Podstatová, hygienička FN Ostrava.

TEREZA KRUMPHOLZOVÁ