Všechny učebny jsou vybaveny moderní multimediální tabulí, na niž může učitel z počítače promítat připravené materiály k učivu – obrázky, schémata, texty či videa nebo se žáky vyhledávat informace přímo na internetu.

Učebny byly modernizovány během srpna a září. Projekt byl z větší části financován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, 350 tisíci korun přispělo i město Ostrava. To je investorem i další velké modernizační akce školy v Krásném Poli – výstavby školní jídelny, se kterou zde začali letos v srpnu. Bude stát 21,9 milionu korun a hotova by měla být příští rok na jaře.