„Máme povinnost poskytovat data do registru jako ostatní průmyslové subjekty. Ale naše společnost není producentem těžkých kovů ani jiných průmyslových polutantů. My jsme příjemce těchto znečištěných vod a naší úlohou je vody čistit. Snažíme se je vracet do přírody pokud možno v tom nejlepším stavu,“ říká výrobní ředitel Ostravských vodáren a kanalizací David Kutý.

Proč figurujete v registru znečišťovatelů tak vysoko?

Nejenže jsme čistírnou odpadních vod z velké aglomerace, ale Ostrava je extrémně zatížená těžkým průmyslem. A i když průmysloví producenti musejí své odpadní vody předčišťovat, aby splňovali povolené limity kanalizačního řádu, z hlediska celkových bilancí na čistírně přes veškerou snahu figurujeme v registru na jednom z předních míst. Navíc těžké kovy se nedají v daných koncentracích na komunální čistírně žádným fyzikálně- chemickým nebo biologickým procesem z vody separovat.

Co by teda pomohlo? Kdyby firmy, které společně s odpadními vodami těžké kovy vypouštějí, upravily svůj výrobní proces?

Teoreticky je možné, aby investovaly do vyšších výrobních technologií nebo čistících technologií. Ale znamenalo by to zcela zřejmě velmi významné investice, tudíž finanční zatížení podniků. Samozřejmě pokud ale průmysloví producenti dnes plní limity kanalizačního řádu, bez iniciativy samotných podniků není žádný nástroj k tomu, aby své technologie vylepšovaly.

Čeho všeho vodu v ústřední čistírně zbavujete?

Nejdříve odpadní vodu čistíme mechanicky, zbavujeme ji pevných podílů, například tedy větví, papírů a textilií, až u dalších stupňů čištění po štěrky a písky v lapácích a sedimentačních nádržích. Po mechanickém předčištění se poté voda čistí biologicky, to je zaměřeno zejména na odstraňování organických látek – fosforu a dusíku.

Jaká je účinnost čistění těchto látek?

Co se týká celkového dusíku, tam je účinnost čistění osmdesát jedna procent, u fosforu je to přes devadesát šest procent. Čistírna v Přívoze byla zprovozněna v roce 1996 a účinnost čištění stále po technologických úpravách u dusíku a fosforu splňuje požadavky. To jsou nejvíce sledované polutanty spolu spolu s organickými látkami. Očekáváme ale zpřísnění legislativy v budoucích letech, tlačí na to Evropská unie, což si vyžádá rekonstrukci čistírny.

Kdy by měla rekonstrukce proběhnout?

Rekonstrukce je naplánována, už je vyřízeno i stavební povolení. Pravděpodobně bude zahájena v příštím roce, ale musí se dořešit otázka financování čistírny. Vlastník vodohospodářské infrastruktury, město Ostrava, nyní usiluje o získání dotací Evropské unie.

Integrovaný registr znečištění zřídilo ministerstvo životního prostředí, aby informovalo veřejnost o množství nebezpečných látek v ovzduší, vodě, půdách a odpadech. Výsledky za rok 2008 byly zveřejněny v minulých dnech. Čistírna odpadních vod v Ostravě–Přívoze v něm zaujímá první místo v množství vypouštěných látek nebezpečných pro vodní organismy (sleduje se například zinek, olovo či měď a jejich sloučeniny). Za loňský rok to bylo 12 965 kilogramů. Na druhém místě skončila společnost ŽDB s 580 kilogra­my.