O předpokládaném ekonomickém vývoji v našem regionu jsme hovořili s ekonomem ING Wholesale Banking Vojtěchem Bendou.

Jaký dopad má podle vás krize na regionální ekonomiku Moravskoslezského kraje? Dá se očekávat i vzhledem ke struktuře zdejšího průmyslu rychlejší oživení než jinde v republice?

Průmysl je tomto kraji výrazně exportně orientovaný. Vzhledem k předpokladu, že tahounem ekonomického oživení v nejbližších měsících by se měla stát především posilující zahraniční poptávka, měla by ekonomika kraje vykazovat v příštím roce rychlejší tempo než jiné regiony.

Lze porovnat náš kraj z hlediska vývoje mezd a nezaměstnanosti, hrubého domácího produktu a migrace s dalšími regiony ČR?

Moravskoslezský kraj patří v rámci celorepublikového srovnání spíše k regionům s vyšší průměrnou mzdou. Růst mezd v MSK v kritickém prvním pololetí 2009 zpomalil na jedno procento. Jakožto převážně průmyslový region v podstatě odrážel více než jiné regiony zbrzdění růstu mezd v klíčových průmyslových odvětvích díky propadu poptávky. Na rozdíl od jiných regionů, například Zlínského kraje či Vysočiny, nedošlo k poklesu průměrné mzdy.

Ze severní Moravy a Slezska odcházejí absolventi buď do Prahy, nebo za hranice. Myslíte, že tento trend bude v rámci šetření firem v období recese pokračovat a prohlubovat se? Můžete porovnat, jak se letos oproti minulým rokům vyvíjela míra efektivity migrace vysokoškoláků?

Dostupné údaje jsou zveřejňovány s několikaletým zpožděním. Pro letošní rok tedy nemáme srovnatelná data. Z dlouhodobých trendů lze odvodit, že nejatraktivnější budou i nadále Praha a Středočeský kraj. Jejich možnost vstřebat nové zájemce o práci však bude postupně klesat. Vzhledem k srovnávajícím se úrovním mezd mezi regiony by však v budoucích letech měla klesat motivace kvalifikovaných pracovníků hledat si práci mimo MSK.

Hutní, strojírenský a těžební průmysl se ve zdejším regionu stále snaží udržet si svou pozici. Jaká je vaše prognóza vývoje těchto odvětví s ohledem na současnou ekonomickou situaci?

Jako makroekonom se nepovažuji za příliš velkého experta na detailní sektorovou analýzu. Z globálního pohledu podle mě oborům hutnictví a strojírenství nahrává skutečnost, že oživení světové ekonomiky přichází z hlavně Asie, která je významným dovozcem jak kovů, tak sofistikovanějších investičních celků. Předpokládané zrychlení růstu čínské ekonomiky s vysokou surovinovou náročností a dovozní závislostí by mělo být příznivé pro růst poptávky, a tedy i ceny energetických komodit. Z toho by měl profitovat i domácí těžební průmysl.