Na tocích se tak vybudují nové čistírny odpadních vod, opomíjena nebudou ani protipovodňová opatření. Informoval o tom obchodní ředitel státního podniku Povodí Odry Čestmír Vlček.

Nový Plán oblasti povodí Odry už jako první z osmi plánů zpracovávaných pro povodí v celé České republice schválilo v minulých dnech i zastupitelstvo Moravskoslezského kraje.

„Plán jsme připravovali od roku 2003. Jen v letech 2010 až 2015 tak Povodí Odry provede téměř dvě stovky opatření k dosažení dobrého stavu povrchových i podzemních vod. Vyhovuje nejen požadavkům Směrnice Evropského parlamentu o vodní politice, ale splňuje i nároky na ochranu před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod. Měl by do budoucna zajistit trvale udržitelné užívání vodních zdrojů a zajištění vodohospodářských služeb,“ popsal hlavní smysl nového plánu obchodní ředitel Povodí Odry Čestmír Vlček.

V praxi počítá plán s výstavbou čistíren odpadních vod, kanalizací, revitalizací toků, dalšími úpravami v krajině, zlepšením koloběhu vody v přírodě a dalšími opatřeními.