Proč tak ostrá slova? Kvůli na první pohled naprosto nekonfliktnímu bodu jednání – úpravě právních závazků v Projektu celoživotního vzdělávání 1st International School.

Zastupitelé měli schválit nově upravenou smlouvu o spolupráci mezi pěti subjekty – městem Ostravou, Základní a Mateřskou školou Ostrčilova, obecně prospěšnou společností Education Centre of Ostrava, 1st International School of Ostrava – základní škola a gymnázium a 1st International School of Ostrava s. r. o.

Podpis této smlouvy prosazoval zejména primátor Kajnar. Tvrdí, že pokud smlouva nebude podepsána, a nebudou tak upraveny napjaté vztahy mezi všemi subjekty, může se stát, že město bude muset vrátit více než dvacetimilionovou dotaci, kterou na realizaci Projektu celoživotního vzdělávání 1st International School Ostrava dostalo z Evropské unie.

Kajnar: Školu k podpisu přinutím


S tím nesouhlasili ani někteří občané, do diskuse se přihlásila například Simona Pittermannová, která dlouhodobě upozorňuje na údajné právní nesrovnalosti a porušování zákonů nejen v této záležitosti, ale i v souvislosti se vznikem zahraniční školy v Ostravě. Seznámila zastupitele také s rozhodnutím školské rady při ZŠ a MŠ Ostrčilova, která odmítá smlouvu podepsat. Školská rada ji považuje totiž pro školu za nevýhodnou, nepřínosnou a ostatní partnery dohody vyjma města Ostravy označila za nedůvěryhodné.

To popudilo primátora Kajnara natolik, že prohlásil, že škola, kterou zřizuje městský obvod, potažmo město Ostrava, si přece nemůže „vyskakovat“ a hatit dohody, které jsou uzavírány v městském zájmu. Naznačil, že se najdou způsoby, jak k podpisu vedení školy přinutit. Za to si vysloužil kritiku kolegů.

Zastupitelé nakonec při hlasování neschválili ani stažení materiálu z programu, ani podpis smlouvy. Budou o něm znovu jednat na pracovním zastupitelstvu v listopadu, poté na dalším řádném veřejném zasedání.