Zrekonstruováno bude veřejné sportoviště mezi ulicemi Hladnovskou a Fojtskou. Sídliště bude také vybaveno novým mobiliářem a počítá se s rozsáhlou rekonstrukcí veřejného osvětlení. Lidé budou mít také k dispozici více parkovacích stání, která budou budována tak, aby se co nejméně omezily zelené plochy. Současná parkoviště se reorganizují a současně se na sídlišti s 580 byty postaví dva jednopodlažní parkovací objekty.

S návrhy městského obvodu Slezská Ostrava a sdružením společností Energie EZE a DHV CR se mohou seznámit opět i tamní obyvatelé. „Veřejná prezentace projektové dokumentace pro územní řízení připravované akce s názvem Regenerace sídliště Muglinov se uskuteční 29. října 2009 od 17 hodin v Kulturním domě Ostrava na ulici Na Druhém 4 v Muglinově,“ informovala mluvčí Slezské Ostravy Marie Stypková.

S regenerací sídliště Muglinov by se mělo začít v roce 2010, probíhat bude v několika etapách.