A není jich málo. Přehledný obraz historie kultury moravskoslezské metropole totiž v sedmnácti kapitolách podává více než čtyřicet autorů.

„Vydání Bílé knihy ostravské kulturní historie, která se chystá na začátek listopadu, je ale teprve začátkem. Ke knize totiž vznikne i internetová Encyklopedie ostravské kultury. Kniha samotná je tedy pouze přehledným souhrnem základních informací a jakousi mapou hesel budoucí encyklopedie internetové,“ vysvětlila Kateřina Ondřejková, mluvčí projektu Ostrava 2015.

Proč taková kniha vlastně vznikla? Přestože bylo již k ostravské kulturní historii napsáno mnohé a přestože roste intenzita, s níž jsou jednotlivé kulturní oblasti zvláště od počátku devadesátých let minulého století zkoumány, zůstává faktem, že celkový obraz je dosud neúplný.

„Pomyslná mapa ostravské kulturní historie stále čeká na objevitele a kartografy, kteří prozkoumají a zakreslí mnohdy zcela neznámá, či jen letmo načrtnutá území,“ uvedla dále Ondřejková.

„Bílými“ místy má na mysli například průmyslový design, tanec, typografii a užitou grafiku, módu, dopravu, ostravský underground, rock, klubovou scénu či film. Ale i různá specifika všedního života, místní zvyky, gastronomii, poutě a cirkusy a nespočet dalších oblastí.

„Bílá kniha případně doplní či vysvětlí některé momenty v už dobře zdokumentovaných oblastech kulturní historie, jako jsou divadlo, hudba, architektura, literatura a výtvarný život, poznamenala ještě mluvčí Ostravy 2015.

Do popisu historie ostravské kultury autoři zahrnuli rovněž témata, která sice nepatří k „vysoké“ kultuře, ale přesto podstatně formují podobu města i jeho charakter.

Podle Iva Kalety z redakční rady Bílé knihy tato témata „…kolorují všednodenní tvář ulic a zanechávají zapamatovatelný obraz v lidech, kteří se s Ostravou pouze potkali a pro něž bude její obraz čímsi víc, než jen kombinací geografických souřadnic, sérií fotografických momentek, účtu z hotelu a exotické vlakové jízdenky.“

Tým autorů se pokouší Ostravu vysvětlit ne na základě oficiálních historických studií, ale přímou zkušeností popisující tu kterou dobu. „Kultura města je pro nás věc veřejná a ne zcela jasně ohraničená,“ dodal Kaleta.

Ostravská kultura v plastickém obraze

Bílá kniha si vyžádala nejednu autorskou oběť, řada příspěvků nebyla do finální verze použita, mnohé posloužily jako faktografické zdroje, případně jako ukazatele, kam upřít pozornost při tvorbě hesel internetové encyklopedie. Na tvorbě knihy se v průběhu pěti měsíců podílelo více než čtyřicet autorů.

„Obraz města je podán ve dvou rovinách ̶ v objektivní, faktografické, obvykle vyprávěné sledem historických událostí. Druhá rovina je pak ryze osobní, v níž o městě svědčí osobnosti, kterým Ostrava uvízla v duši. Spojením obou postupů snad vznikl plastický obraz místa, pro ty kdo nemohli strhující přesvědčivost Ostravy zažít na vlastní kůži,“ přiblížila publikaci Kateřina Ondřejková, mluvčí projektu Ostrava 2015.

Kniha zatím vychází jen v omezeném množství výtisků, ale plánuje se i její knižní distribuce.
Anatomie Bílé knihy ostravské kultury

Kniha je rozdělena do sedmnácti kapitol: Obecná historie, Literatura, Dramatické umění, Architektura, Výtvarná kultura, Hudba, Fotografie a film, Folklor, Jazyk, Kultura všedního dne, Religiozita, Příroda, Spolkový život, Školství, Menšiny, Média (rozhlas, televize a žurnalistika), Spor­t.
Kdo se na knize podílí (výběrově): Petr Hruška, Jan Balabán, Jakub Chrobák, Zdeněk Smolka, Libor Magdoň, Radovan Lipus, Martin Strakoš, Naďa Urbášková, Petr Bydzinský, Věra Koutecká, Dalibor Záruba, Monika Horsáková, Ivo Kaleta a mnoho dalších.