První den festivalu patřil v dopoledních hodinách vítězům mezinárodní soutěže výtvarných prací nazvané Svět strojů a techniky v dobách našich pradědečků, kterou vyhlásili organizátoři festivalu pro žáky a studenty základních a středních škol.

Do soutěže se přihlásilo celkem pětadvacet škol a organizací z České republiky a z Polska, které ji obeslaly bezmála dvěma stovkami výtvarných prací, z nichž odborná porota, vedená akademickým malířem Karolem Hercíkem, vybrala devět vítězů ve třech kategoriích.

Program festivalu pokračoval odpoledne diskusním pořadem nazvaným Setkávání hornických generací aneb Vesele i vážně o hornictví, v němž se setkali členové Klubu přátel Hornického muzea v Ostravě se studenty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Středeční podvečer festivalu pak patřil skupině polských fotografů, kteří svou pozornost soustřeďují především na industriální památky a zúčastnili se polské celostátní soutěže industriální fotografie nazvané Fotopein. Výstava, jež je instalována ve foyer divadelního sálu Domu kultury Poklad, zde bude otevřena do konce listopadu letošního roku. Závěr prvního festivalového dne patřil projekci televizního zpracování dnes již kultovní divadelní inscenace Komorní scény Aréna v Ostravě, která měla svou premiéru na této scéně v roce 1994 v režii Radovana Lipuse.

Kromě toho, že se Průběžná O(s)trava krve s obrovským úspěchem hrála v Komorní scéna Aréna deset let se stovkou repríz, byla také českou divadelní kritikou nominována na Hru roku za rok 1997 v anketě prestižního časopisu Svět divadla.