Projekt se jmenuje Kompetenční model a je zaměřen na pomoc ženám či mužům vracejícím se do práce po rodičovské dovolené a lidem po 50. roce věku, kteří obtížně hledají nové zaměstnání. Zájemci budou vzděláváni zdarma.

„Je-li žena nebo muž několik let na rodičovské dovolené, jejich návrat do zaměstnání mnohdy ztěžuje neznalost nových technologií a trendů v oblasti IT,“ uvedla Dana Diváková, ředitelka IKOR. „V novém projektu se proto opět zaměříme na kurzy v oblasti informačních technologií, na účetnictví a další ekonomické dovednosti, ale i na odbornou praxi a v nemalé míře také na zdokonalení komunikačních schopností a jednání se zaměstnavateli. Počítáme rovněž s vytvořením poradenského střediska především pro ženy a muže na rodičovské dovolené,“ dodala vedoucí projektu Dana Diváková.

Uzávěrka přihlášek do tohoto projektu je 16. listopadu. První kurzy výpočetní techniky začínají už v prosinci. Bližší informace lze získat například v sídle IKOR na Purkyňově 6 v Ostravě nebo na www.ikor.cz. Projekt je financován z prostředků Evropské unie a českého státního rozpočtu. (ha)