Nejzatíženější dopravní uzel ve městě s množstvím semaforů, bez nichž si zde dopravu dokáže představit asi málokterý řidič. To je křižovatka ulic 28. října a Mariánskohorské.

Světelné signalizační zařízení už je zde ale na hranici životnosti a v těchto dnech proto začala jeho nutná oprava. Probíhat bude až do konce listopadu a během té doby budou semafory na dva týdny zcela mimo provoz. Jejich práci na ten čas zastoupí dopravní policisté – regulovčíci.

„Současný stav venkovní výstroje, stožárů a kabelové sítě se negativně projevuje ve spolehlivosti semaforů,“ upřesnil důvody zahájení prací Daniel Lyčka, pověřený ředitel společnosti Ostravské komunikace, s tím, že už v roce 2005 došlo k výměně zastaralého řadiče světel za modernější typ.

„Toto opatření bezesporu přispělo ke zlepšení řízení světelné signalizace a zvýšení propustnosti křižovatky, avšak kabelová síť a stožáry zůstaly původní od poslední rekonstrukce před dvaceti lety,“ uvedl dále Lyčka.

V rámci oprav tak nyní budou vyměněny stožáry, veškeré kabelové rozvody, které po výměně budou uloženy do země, a také bude demontován ocelový portál na ulici Mariánskohorské. Na realizaci této rekonstrukce bylo z rozpočtu města vyhrazeno pět milionů korun.

„Jsme si vědomi důležitosti této křižovatky, proto jsou práce plánovány tak, aby řidiči byli omezeni co nejméně. Přesto však ve dvou listopadových týdnech nebude světelné signalizační zařízení u vodárny vůbec fungovat a křižovatku budou řídit policisté. O přesném termínu výluky semaforů budeme ještě včas informovat,“ dodal šéf Ostravských komunikací.