Nový Plán oblasti povodí Odry už jako první z osmi plánů zpracovávaných pro povodí v celé České republice schválilo v minulých dnech i zastupitelstvo Moravskoslezského kraje. V celém povodí Odry plán počítá se zavedením téměř dvou set opatření.

„Přímo v Ostravě plán počítá například s projektem dostavby plošné kanalizace a rušením stávajících výpustí na kanalizaci, které si vyžádají celkem investice ve výši zhruba tři miliardy korun. Dále se plánuje opatření na průmyslových zdrojích znečištění povrchových vod – BorsodChem MCHZ a ArcelorMittal. Rovněž má být na území města řešeno odstranění starých ekologických zátěží, například lagun Ostrama a dalších,“ vysvětlil Lukáš Pavlas z Povodí Odry.

Podle něj se plánují i revitalizační opatření v korytech řek a dalších vodních toků. "Odstranění následků důlních škod na vodní prostředí je na území města navrhováno řešit revitalizací úseku řeky Lučiny nad soutokem s Ostravicí, řeky Ostravice mezi jezy Vítkovice a Hrabová a sanaci hrází Odry pod Rudnou ulicí. Náklady na tato opatření by měly dosáhnout 185 milionů korun,“ doplnil dále Pavlas.

Základním cílem plánu pro povodí Odry je dosažení dobrého stavu vod jak povrchových, tak i podzemních.