Velmi rozporuplné reakce kolemjdoucích, ale také třeba předsedkyně ostravské židovské obce vyvolal nápis Jude raus!! spolu s Davidovou hvězdou, který se v pondělí objevil namalovaný před pamětní deskou Židům na Zeyerově ulici v centru města.

Po autorovi nápisu, ale i cedule, která připomínala sedmdesát let od prvního transportu Židů z Ostravy do polského Niska, začala ihned pátrat policie.

Údajný tvůrce se mezitím anonymně ozval Deníku. Svůj čin vysvětlil v rozsáhlém e-mailu. Chtěl prý upozornit na opomíjený význam Židů v historii města i na to, že by se už nikdy nemělo připustit opakování zla, kterým byl holocaust…

V pěti obsáhlých bodech zmínil například to, že je v dnešní době v naší zemi nepřehlédnutelně na vzestupu neonacismus a nacionalismus, jehož příznivci v možné paralele na Jude raus!! nyní skandují hesla typu Čechy Čechům!!

Dále připomíná, že ostravská židovská obec byla v období první republiky druhou nejpočetnější po Praze, a dnes je přitom její význam a pohnutý osud připomínán velice vlažně.

„Jedinou světlou vlaštovkou byla doposud pouze realizace pamětní desky, pod kterou jsem udělal instalaci Jude raus!! – kde jinde tedy?“ napsal v e-mailu autor.

Dále si ve svém dopise stýská nad tím, že v Ostravě nevznikají výstavy či třeba historické knihy, které by mapovaly vývoj židovství v moravskoslezské metropoli.

„S Ostravou jsou spojeny i smutné dějiny, respektive neblaze proslulé osobnosti. Vždyť právě Ostrava se vší svou historií je ve skutečnosti městem, kde se poprvé začala reálně naplňovat nacistická představa hesla Jude raus!!, a která končila v hustém kouři osvětimských komínů,“ pokračoval.

V dalším bodu se pak dotýká kandidatury Ostravy na Evropské hlavní město kultury v roce 2015. I zde by podle něj měla být připomenuta skutečnost, že o rozvoj širšího centra průmyslového města v 19. století až do téměř současné podoby se ve velké míře zasloužily významné židovské rody, které musely toto město opustit.

„Díky nim se teď prezentujeme celému světu jako unikátní uskupení industriální architektury. Bez nich by Ostrava nebyla Ostravou,“ dodal.

Ostravští policisté zatím pokračují v prošetřování případu. Vyžádali si například znalecký posudek z oboru extremismu. Anonymní vyjádření údajného autora nápisu je pro ně novou indicií, kterou se budou podle slov mluvčí Gabriely Holčákové zabývat.

„Ve věci byly zahájeny úkony řízení pro trestný čin poškozování cizí věci neboli takzvaného sprejerství,“ připomněla Holčáková.

Vyjádření údajného autora nápisu

Fakta:

Nápis jsem provedl v neděli 18. října 2009 kolem 20. hodiny a to omývatelnou barvou tak, aby šel nápis po tomto datu lehce smazat (stačil by trvalejší déšť). Záměrně jsem použil žlutou barvu, protože žlutou barvu měli přiřazenou Židé v koncentračních táborech. Davidova hvězda byla jen orámována žlutou barvou, uvnitř byla výplň z chemického světla, které mělo na danou noc nahradit svíčky (na Vašich fotografiích jsou už světelné tyčinky rozházené dokola)

Proč to udělal?

1) v dnešní době je v naší zemi nepřehlédnutelně na vzestupu neonacismus a nacionalismus schovávaný za populistické proklamace a nebezpečná politická gesta. Stejně tak, jako v překladu právnicky neuchopitelné „Jude raus!!“ čili „Židé odejděte“ (či expresivněji pojaté „Židé vypadnětě“), stejně tak se množí aktuálně v naší zemi skandování hesel „Čechy Čechům!!“ apod. To jen historická zkušenost a zrůdně doslovné naplnění použitých slov učinilo z tohoto slovního spojení něco, co v nás vzbuzuje záporné emoce. A právem….! Stejně tak bychom měli být stejně opatrní, pokud budeme souhlasit se všemi těmi, kteří křičí „Čechy Čechům!!“(Je nutno podotknout, že současná politická situace nahrává těm, kteří jasně, srozumitelně a zjednodušeně definují program svých stran. V historických souvislostech lze opakovaně vysledovat zkušenost, že na podhoubí dlouhotrvajícího politického morálního marasmu a nihilismu vznikají nová radikální hnutí vedoucí k přeměně názorů většiny národa tím nejjednodušším směrem – k nacionalismu).

2) Ostravská Židovská náboženská obec byla v období 1. republiky druhou nejpočetnější obcí po Praze, ve které se doslova mísily různé náboženské směry a sekty. K danému tématu se město Ostrava a její zastupitelé vždy chovalo velice vlažně, až teprve v tomto roce uspořádalo mezinárodní konferenci o židovské problematice Ostravy z hlediska dějinných událostí, nechalo vytvořit pietní pomník na ostravském hlavním nádraží a zajistilo koncertní vystoupení židovských hudebních a tanečních skupin. Do této doby (během uplynulých 60.let!!!) přispělo vedení města pouze v době normalizace ke zrušení hlavního židovského hřbitova včetně jeho výjimečné architektury a v poskytnutí nevyhovujících náhradních prostor v rámci hřbitova ve Slezské Ostravě. Jedinou světlou vlaštovkou byla doposud pouze realizace pamětní desky, pod kterou jsem udělal instalaci JUDE RAUS!! – kde jinde tedy?!

3) V současné době v Olomouci probíhá výstava, která klade odpovědi na otázku, jaký vliv a přínos mělo židovské osídlení na tamější region a jeho obyvatele. Byla podobná výstava realizována někdy i v Ostravě? V Městském muzeu města Ostravy je návštěvníkům předkládán pouze neuspokojivý fragment celé této problematiky. Vznikla v Ostravě ucelená kniha podložena fakty vybranými z historických dokumentů doby, která by podobně mapovala i vývoj židovství v Ostravě? Pokud je mi známo, touto otázkou se zabýval v minulosti okrajově p. Mečislav Borák a p.Barbora Rycková ve své diplomové práci. Od té doby nikdo detailně a v širším vědeckém záběru nezpracoval souhrnně dějiny židovstva na Ostravsku (a pokud ano, nebyla prezentována). Tolik k otázce postoje našeho města a vlastně i samotné Ostravské židovské náboženské obce k vlastní minulosti.

4) S Ostravou jsou spojeny i smutné dějiny, respektive neblaze proslulé osobnosti. Mezi ně patří i Adolf Eichmann nebo Oskar Schindler (ano, ten Oskar Schindler, o němž vypráví Spielbergův film Schindlerův seznam – jehož výklad opravdové reálné postavy je poněkud realističtější, méně kladný a také plastičtější než jak jej divákům předkládá hollywoodská produkce) . Ale právě proto je zapotřebí upozornit i na tyto skutečnosti. Vždyť právě Ostrava se vší svou historií je ve skutečnosti městem, kde se poprvé začala reálně naplňovat nacistická představa hesla JUDE RAUS!! a která končila v hustém kouři osvětimských komínů.

5) Kandidatura Ostravy na Evropské hlavní město kultury v roce 2015 by měla být také zaměřena na nezpochybnitelnou skutečnost, že o rozvoj širšího centra průmyslového města v 19. století až do téměř současné podoby se ve velké míře zasloužily významné židovské rody, které musely toto město opustit, aby se sem už nikdy nevrátily a my na jejich odkaz navazujeme svou současností. Mimo jiné také tím, že jej teď prezentujeme celému světu jako unikátní uskupení industriální architektury. Bez nich by Ostrava nebyla Ostravou.

P.S.:

Židovské náboženské obci v Ostravě se omlouvám. Do poslední chvíle jsem si nebyl jistý, jestli tam mám opravdu napsat JUDE RAUS!! Neměl jsem odvahu. Ale mohl jsem také nazvat svou instalaci třeba: „ Vzpomínka na historicky první transport českých Židů z našeho území do Niska nad Sanem.“

Vyfotili by jste si to a napsali o tom? A pokud ano, přečetl by si ten článek někdo? A tohle prohlášení? A jestli ještě něco podobného udělám? Asi jo…