Účastníci si tak mohou rozšířit vzdělání či zvýšit šance pro uplatnění v oblasti cestovního ruchu. „Kurzy, které se konají o víkendech, připravují na práci delegáta a technického průvodce cestovní kanceláře. Tyto profese jsou velmi náročné, protože delegáti jsou pověřeným zástupcem cestovní kanceláře v místě pobytu, v přímořských destinacích, horských a rekreačních oblastech. Jejich hlavním úkolem je organizační a administrativní práce, řešení mimořádných situací,“ popisuje ředitelka AHOL Vyšší odborné školy Pavla Sztulová.

Technický průvodce je doprovodem autobusových pobytových zájezdů většinou do přímořských destinací. Obdobně jako delegát cestovní kanceláře musí ovládat metodiku práce průvodce, řešit mimořádné situace a podávat stručný výklad o projížděných místech. „Práce delegáta a technického průvodce cestovních kanceláří je prací s lidmi, proto je nedílnou součástí kurzu předmět zaměřený na komunikační dovednosti a společenskou etiketu,“ dodává Sztulová.

Kurz Průvodce v kulturně historických památkách zase připravuje účastníky na práci odborného průvodce v kulturně historických památkách, jako jsou hrady, zámky, muzea apod.

Oba kurzy budou probíhat od soboty do 5. prosince 2009 a budou zakončeny zkouškou. Cena kurzu je 2700 korun. Zájemci se mohou přihlásit na telefonním čísle 597 582 675 nebo přímo na studijním oddělení AHOL Vyšší odborné školy, Petruškova 4, Ostrava-Zábřeh. Bližší informace o odborných i jazykových kurzech naleznou zájemci na www.ahol.cz.