Přípravy na obnovení industriálních památek a oživení Dolní oblasti Vítkovic probíhají už několik let – od zpracování studií, demolice zatím asi sedmdesáti nepotřebných objektů po budování infrastruktury.

Rozsáhlý projekt se týká plochy od Nové Karoliny k Rudné ulici a haldy Hrabůvka. Území zahrnuje výrobní areály, národní kulturní památku Vysoké pece i zatím nevyužité objekty a plochy. „V Dolní oblasti v rámci projektu Nové Vítkovice jsme už proinvestovali tři miliardy korun,“ uvedl šéf představenstva Vítkovic Jan Světlík na úterním diskusním setkání, které organizoval časopis Stavební fórum.

V nejbližší době se začne s rekonstrukcí šesté energetické ústředny, která se změní v interaktivní muzeum a výukové centrum. Nové využití najde bývalý plynojem, kde vznikne kongresové centrum a také vysoká pec číslo 1. Na ní bude vybudována prohlídková trasa s rozhledem na Ostravu. Na obnovu těchto industriálních památek přispěla půl miliardou Evropská unie a stát, hotovo to má být nejpozději do roku 2013. „Připravuje se už i projekt na využití struskové haldy Hrabůvka. Chtěli bychom ji revitalizovat do podoby golfového hřiště,“ říká Jiří Michálek, ředitel pro strategii holdingu Vítkovice.

Univerzita je příliš rozptýlena


V Dolní oblasti Vítkovic mají vyrůst byty, obchody, hotely, kanceláře, podnikatelské objekty a hlavně vysokoškolský kampus. „Ostravské univerzitě chybí zázemí. Vím to. Moje dcera tam studovala. No, polovinu času studovala a polovinu strávila ježděním mezi všemi jejími budovami,“ podotkl Světlík.

Projekt Nových Vítkovic počítá i s protažením ulice Ruské a úpravami na rychlostní silnici Místecké. „Z hlediska dopravního připojení Dolní oblasti je to zoufalé. Ruskou je třeba protáhnout až k řece Ostravici, o tom není sporu. Nebo dokonce ji diagonálně zalomit a dovést až k ulici Nádražní,“ říká architekt Josef Pleskot, který stojí i za proměnou obřího plynojemu. Výrobní haly kolem Ruské ulice se mají opravit a už nyní se tam připravuje i výstavba nové haly pro rychlokovací stroj. Na Místecké ulici by podle plánů achitektů měla vzniknout kruhová křižovatka, která by lidem umožnila pohodlně do Dolní oblasti zajíždět.

Za projektem Nové Vítkovice stojí sdružení Dolní oblast Vítkovice. Jeho členy jsou firmy ze skupiny Vítkovice Holding a Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, partnery město Ostrava i Moravskoslez­ský kraj.