Zchátralé budovy hulváckého koupalištějsou zosmdesáti procent zbourány.„Do čtrnácti dnů by měla být úprava areálu ukončena zcela. Zůstanou pouze technologická budova a bývalý bufet, nemovitosti, které teprve nyní dostalo město od státu do svého majetku. Ty se zbourají začátkem příštího roku,“ vysvětlil náměstek ostravského primátora pro investice Zdeněk Trejbal (ČSSD).

K zemi měly jít ruiny hulváckého koupaliště už koncem srpna. Demolice se však musela kvůli několika formalitám odložit – bylo ještě nutné dočasně vyjmout část pozemku z lesního fondu. Bez vynětí by stavební úřad Mariánských Hor a Hulvák nevydal stavební povolení k odstranění stavby.

Ruiny budov hrozily zraněním


Demolici hulváckého koupaliště provádí firma DAV, která vyhrála tuto veřejnou zakázku za nejnižší navrhovanou cenu 6,77 milionu korun.

Ostravští zastupitelé se rozhodli zastavit chátrání budov a zázemí hulváckého koupaliště na jaře, kdy město zaplatilo správci konkurzní podstaty, společnosti EMI, která areál v minulosti spravovala, téměř pět milionů korun, a nemovitosti tak získalo do svého vlastnictví. „Budovy jsou v dezolátním stavu, musíme je zbourat, aby dál neohrožovaly okolí, aby se tu někdo nezranil,“ zdůvodnil tehdy ostravský primátor Petr Kajnar (ČSSD).

Lidé, kteří sem ještě před deseti lety chodili relaxovat, však zatím v návrat starých časů doufat nemohou. Po zbourání zůstanou vyčištěné plochy ladem. „Je to atraktivní lokalita, až pomine krize, můžeme je buď prodat, nebo tu něco postavit,“ plánuje Kajnar.