V celém povodí Odry plán předpokládá zavedení téměř dvou set opatření. V Ostravě se například počítá s dostavbou kanalizační sítě a intenzivnějším čištěním odpadních vod a s řadou revitalizací toků. „Přímo v Ostravě plánzahrnuje například projekt dostavby plošné kanalizace, obsahuje i další opatření ke snížení znečišťování povrchových vod některými ostravskými průmyslovými podniky. Rovněž chce řešit staré ekologické zátěže na území města, například laguny Ostrama a další,“ vysvětlil Lukáš Pavlas z Povodí Odry.

Vodohospodáři plánují i revitalizační opatření v korytech řek a dalších vodních toků. „Především se jedná o zprůchodnění překážek na tocích, které znemožňují pohyb ryb. Počítá se proto s výstavbou rybochodů, například u jezů v Zábřehu, Lhotce a Přívozu na řece Odře. Celkové náklady na tato opatření se mají pohybovat kolem 110 milionů korun. Povodí Odry počítá i s odstraňováním následků důlních škod na vodní prostředí.

Koupali byste sev Ostravě v řece? A jaký nejvzácnější úlovek se Vám v krajském městě povedl? DISKUTUJTE POD ČLÁNKEM!

„Na území města se navrhují revitalizace úseku řeky Lučiny nad soutokem s Ostravicí, řeky Ostravice mezi jezy Vítkovice a Hrabová a sanace hrází Odry pod Rudnou ulicí. Náklady na tato opatření by mohly dosáhnout až 185 milionů korun,“ doplnil dále Pavlas. Uskutečnění navrhovaných opatření bude podle vodohospodářů zárukou dosažení dobrého stavu vod.

„Pro názornost činil odnos fosforu z české části povodí Odry na profilu v Bohumíně v roce 1997 přes 45 tun za rok, v roce 2015 by to už mělo být jen 20 tun za rok. Pro lepší představu, ještě před rokem 1989 tento odnos představoval množství přes sto tun za rok,“ dodal Pavlas. Nový Plán oblasti povodí Odry už jako první z osmi plánů zpracovávaných pro povodí v celé České republice schválilo v minulých dnech i zastupitelstvo Moravskoslezského kraje.