Jaroslav Palas, hejtman Moravskoslezského kraje, hodnotí pro Deník rok vlády ČSSD v koalici s KSČM: „Byl to rok velice hektický, ale můj pocit je dobrý“

Jak hodnotíte první rok vaší krajské vlády?

Především je třeba říci, že nové politické vedení kraje se ocitlo ve složité ekonomické situaci – muselo se od začátku potýkat s nepříznivými dopady krize na náš region a v tomto duchu připravovat koncepci dalšího rozvoje. Byl to rok velice hektický, ale můj pocit je dobrý. Během našeho působení jsme nastavili mechanismy, které pomáhají čerpat více finančních prostředků z EU. Od samotného začátku se snažíme co nejvíce peněz vkládat do zdravotnictví a školství, které bylo dlouhodobě v našem kraji podhodnoceno.

Co považujete v tomto období za největší úspěchy?

Za největší úspěch považuji zvládnutí krizové situace během letošní bleskové povodně na Novojičínsku. Integrovaný záchranný systém zafungoval výborně. Osobně největší úsilí nyní zaměřuji na zajištění zdárného dokončení výstavby více než třiceti povodňových domků. Lidem, kteří přišli o střechu nad hlavou, jsem totiž slíbil, že vánoční stůl si budou moci prostřít již v novém domově. Mezi dalšími kroky nového vedení vedoucími k rozvoji kraje lze jmenovat podporu investičních projektů v oblasti dopravy, školství, zdravotnictví či obnovu kulturních památek.

Co se podle vás naopak nepovedlo dotáhnout do úspěšného konce?

Říká se „kdo nic nedělá, nic nepokazí“. Osobně si nejsem jist, zda se nám podařilo dostatečně přesvědčivě vysvětlit občanům přehodnocení původního záměru výstavby nové budovy vědecké knihovny. Budeme s vysvětlováním pokračovat, myslím si, že čas ukáže, že jsme postupovali správně. Přesto, rok je krátká doba na hodnocení neúspěchů, ty se mohou projevit později. Současné vedení kraje se v tuto chvíli snaží řešit chybné kroky, které nastaly v minulosti, a toho bychom se chtěli vyvarovat.

Jakým směrem se budou ubírat vaše další plány pro rozvoj kraje?

Budeme pokračovat v započaté práci – myslím si, že podpora zdravotnictví, školství, vědy a výzkumu, snaha získat do kraje co nejvíce finančních prostředků na rozvoj celého regionu je cesta správným směrem. Jsem přesvědčen, že se nám to podaří.

Jak hodnotíte vystupování opozice?

Stále si ještě zvyká na novou roli. Teprve se učí žít a pracovat v opozici. To se odráží v křečovitém vystupování jejích představitelů a v negaci prakticky všech záměrů nového vedení kraje. Nechtějí vnímat reálné možnosti a někdy neposlouchají ani zdravý rozum. Pokud však opozice nechce v době krize pomáhat, neměla by podle mého názoru alespoň našemu kraji škodit.

V čem se na druhé straně s opozicí shodnete?

Určitě bychom se shodli na mnohém, chybí však z jejich strany konstruktivní přístup k řešení současné situace, která zaměstnává ekonomy celého světa. Dnes opravdu není čas na „žabomyší válku“.

Jaroslav Palas a…

POPLATKY VE ZDRAVOTNICTVÍ

Kraj od února přistoupil k poskytování daru na úhradu třicetikorunových regulačních poplatků ve veřejných zdravotnických zařízeních a lékárnách, kde je zřizovatelem. Do září letošního roku tak bylo poskytnuto téměř dvacet milionů korun, což potvrdilo, že tyto poplatky jsou ekonomickou zátěží pro rodiny s dětmi, důchodce a chronicky nemocné a že je nechtějí platit.

VĚDECKÁ KNIHOVNA

Rada kraje rozhodla připravit finančně úspornější variantu realizace a provozu novostavby vědecké knihovny do 850 milionů korun. Zahájení výstavby je plánováno v roce 2012, dokončení pak v roce 2014. Tato varianta má podporu ministerstva kultury a patří k prioritám kraje v tomto volebním období.

PŘÍLIV NOVÝCH INVESTIC

V období všeobecného nedostatku finančních zdrojů musíme měnit filozofii investování. Parametrem úspěchu pro nás přestává být počet velkých finančně náročných investic. Dbáme, abychom omezenými zdroji maximalizovali pokrytí „plošné“ potřeby. Velké finančně náročné investice se snažíme napojovat na evropské zdroje a státní rozpočet. Mohu konstatovat, že se nám to daří.

OVZDUŠÍ

Podařilo se nám připravit a schválit zásadní dokument, který obsahuje nástroje ke zlepšení kvality ovzduší. Díky tomu bude docházet k výraznému snížení vypouštěných znečišťujících látek z průmyslových a energetických provozů. Kraj také připravuje zákonodárnou iniciativu vedoucí k novele zákona o ochraně ovzduší s cílem omezit emise i z lokálních topenišť.

KOMUNISTÉ V KRAJSKÉ VLÁDĚ

Rozhodnutí o vytvoření koalice ČSSD a KSČM nepatřilo do kategorie lehkých. Nemám v úmyslu zastírat, že při jejím vzniku jsem především oceňoval možnost její stability. Samozřejmě že byly i jiné alternativy, které měly dokonce vlivné zastánce uvnitř mé strany i u potenciálních partnerů. Důvodem mého rozhodnutí byla programová blízkost a dobré osobní zkušenosti ze spolupráce s řadou představitelů KSČM.

LETIŠTĚ MOŠNOV

Kraj pokračuje v investicích do rozvoje letiště. Mezi nejvýznamnější projekty patří pořízení strojů a zařízení na odbavování cestujících a letadel, technické prostředky letištního záchranného systému či výstavba bezpečnostního centra. Největším projektem v této oblasti pak bude napojení letiště na železniční síť, včetně železničního terminálu.

Pavel Drobil, exnáměstek hejtmana a lídr ODS v Moravskoslezském kraji, oponuje: „Společným jmenovatelem koalice je neschopnost“

Jak hodnotíte první rok krajské vlády ČSSD a KSČM?

Jako nejpromarněnější rok v dějinách Moravskoslezského kraje. A hlavně jako velkou skvrnu na „tváři“ kraje. Je smutné, že v roce 20. výročí sametové revoluce titíž bolševici, kteří byli na straně poražených, opět „díky“ Lubomíru Zaorálkovi vládnou tomuto kraji.

Považujete aspoň něco za její úspěch?

Při její personální a programové nekompetentnosti to, že ještě drží pohromadě.

Co tedy podle vás dělá oranžovo-rudá koalice špatně? V čem nejvíce propadla?

Společným jmenovatelem této koalice je neschopnost. Během roku prohýřili více než dvě miliardy korun našetřené za osm let vlády ODS. Fakticky zastavili smysluplné čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU. Například projekt vědecké knihovny, který mohl přinést spoustu práce místním stavebním firmám a lidem. A způsob zadávání veřejných zakázek touto koalicí je stejně důvěryhodný, jako když ČSSD brání v našem kraji návratu komunistů, anebo jako když brání nájemníky bytů RPG, které Špidla, Palas a Zaorálek v roce 2004 prodali Karbon Investu.

Jakým směrem by se měly ubírat další plány pro rozvoj kraje?

Myslím, že směr nastavený předchozí koalicí, kdy jsme kraj připravili na masivní příliv investorů, představili ho republice a Evropě jako místo s obrovským rozvojovým potenciálem, byl správný. Díky němu jsme zajistili pro více než deset tisíc lidí nová pracovní místa a podařilo se nám snížit nezaměstnanost téměř o polovinu oproti roku 2004. To vše stačila ČSSD s komunisty během jediného roku pohřbít, a dostali tak kraj opět na chvost zájmu investorů. Důsledkem je dnešní opět vysoká nezaměstnanost.

Jaké aktivity budete dále vyvíjet jako opozice?

ODS na posledním zastupitelstvu nabídla ČSSD, že když odvolají tři radní za KSČM, tak bez jakýchkoliv podmínek a požadavků umožníme existenci její jednobarevné krajské rady. Chtěli jsme vědět, jestli socialisté mysleli svůj předvolební slib, že zabrání návratu komunismu, vážně, anebo to byl další z jejich předvolebních triků. Naši nabídku, která stále platí, odmítli a hejtman Palas upřímně v tisku přiznal, že marketingoví kouzelníci z Lidového domu mohou klidně vymýšlet triky, jak oblafnout voliče ČSSD, ale že on si v tomto kraji stejně bude dělat, co chce.

V čem se na druhé straně shodnete se současným vedením kraje?

Určitě v potřebě dobudování kvalitní dopravní infrastruktury.

Pavel Drobil a…

POPLATKY VE ZDRAVOTNICTVÍ

Smysluplné ano – například v ordinacích. Poplatky, které se ukázaly jako nesystémové, zrušit či přehodnotit jejich strukturu (například v lékárnách), což se postupně děje.

VĚDECKÁ KNIHOVNA

Ano. Kraj potřebuje novou důstojnou budovu vědecké knihovny. Navíc Ostrava se uchází o titul Evropské hlavní město kultury 2015 a myslím, že přístup kraje jí v její snaze moc nepomáhá.

PŘÍLIV NOVÝCH INVESTIC

Naprostá nutnost, a to jak domácích, tak zahraničních. Bez nich a dlouhodobě bez propojení investorů s vysokým školstvím nebude tento kraj úspěšný a prosperující. Jde o uchránění maximálního počtu již existujících pracovních míst a samozřejmě vytváření podmínek pro tvorbu nových.

OVZDUŠÍ

Jeden z největších problémů našeho kraje a zejména ostravské aglomerace. Problém, který ohrožuje nejen zdraví obyvatel regionu, ale i jeho konkurenceschop­nost. ODS je připravena nebýt pouze pasivním pozorovatelem, ale nabízí a bude dále nabízet způsoby řešení.

KOMUNISTÉ V KRAJSKÉ VLÁDĚ

Obrovská chyba a ostuda těch členů ČSSD, kteří o tom skutečně rozhodli. Náš kraj se opět vrátil do dob tajemníka Mamuly, kdy jsme byli zbytku republiky pro smích.

LETIŠTĚ MOŠNOV

Šance kraje nabídnout svým občanům a obchodníkům infrastrukturu rozvinutého a konkurenceschopného regionu. Bohužel stávající reprezentace neví, tak jako v mnoha dalších případech, co si s ním počít.