Městský obvod Krásné Pole má realizovány dva projekty. První byl zaměřen na zvýšení bezpečnosti pro pěší a cyklisty v lokalitě vymezené ulicemi Družební, Krásnopolskou a Kyjovickou. Krásné Pole tak má pět nových bezpečných přechodů pro chodce s osvětlením, kilometr nových chodníků podél komunikací, přibyla instalace elektronických ukazatelů rychlosti projíždějících vozidel a zpomalovací prahy. Druhý projekt byl zaměřen na modernizaci specializovaných učeben v místní základní škole.

Třetí projekt, který získal a využil dotaci z evropských peněz, se uskutečnil ve Staré Bělé. „Také v tomto případě byl projekt zaměřen na zvýšení bezpečnosti pro pěší, konkrétně v úsecích na ulicích Mitrovické a Proskovické. Vybudovány byly tři přechody pro chodce s nasvětlením, téměř půl kilometru dlouhé chybějící úseky chodníků, nainstalovány byly tři elektronické ukazatele rychlosti,“ vyjmenovala mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská.

„Realizovaná opatření neomezí řidiče nad rámec dosavadních opatření. Naopak. Chodci získali prostor pro pohyb v blízkosti frekventovaných komunikací. Zvýrazněním přechodů a rychlosti vozidel na komunikacích byla také snížena pravděpodobnost výskytů dopravních nehod tam, kde chodci nutně musejí cestu přejít. Jsme velmi rádi, že se podařilo získat finanční prostředky i na modernizaci škol. Žáci tak přijdou do kontaktu se zajímavými způsoby výuky v rámci předmětů, které obecně nejsou příliš preferovány, například ve fyzice a chemii,“ uvedl náměstek primátora pro investice Zdeněk Trejbal (ČSSD). Tvrdí, že bez evropských peněz by se plány nemohly zrealizovat tak rychle a v takovém rozsahu.