Deformované lahve zmenší svůj objem zhruba třikrát.„Pokud by každý zaměstnanec porubského úřadu denně vyhodil jednu litrovou PET lahev bez slisování, zaplnil by se kontejner na plasty o obsahu 1100 litrů přibližně za jeden pracovní týden. V případě deformace plastových lahví je však kontejner plný až za zhruba tři pracovní týdny,“ upřesnila Petra Špornová z porubské radnice.

Podle porubského starosty Lumíra Palyzy se úřad se snaží v souladu s trendem ekologického chování dlouhodobě omezovat negativní dopady na životní prostředí. „Investice do separace plastového odpadu ve výši necelých čtrnácti tisíc korun znamená ve výsledku velkou úsporu nákladů na likvidaci odpadu,“ vysvětlil porubský starosta.

Radní šetří tuny papíru


V rámci ekologického provozu a chování úřadu absolvovala letos polovina zaměstnanců porubského úřadu školení s názvem Zelené úřadování. Vysoký podíl porubských zaměstnanců zapojených do zeleného úřadování je v republice ojedinělý. K základním pravidlům zeleného úřadování, které praktikuje porubská radnice, patří mimo jiné zásada oboustranného tisku a kopírování, co nejefektivnější zužitkování plochy papíru, využití kontrolní funkce softwaru a důsledné šetření energií. Porubští úředníci také využívají v co největší míře elektronickou komunikaci a CD nosiče.

„Úspora je patrná například u elektronických materiálů pro jednání rady obvodu, které ušetří tuny papíru ročně. Další možností zelených úspor na úřadu je například opakovatelná renovace tonerů do tiskáren. Porubská radnice doplňuje až pětadevadesát procent tonerů, čímž ušetří přes padesát procent nákladů,“ doplnila Špornová.