Letos budou padat slova jako skromnost, šetřit, oželet. S největší pravděpodobností budou mít totiž Ostravané k dispozici o dvě miliardy méně. „Ještě k tomu bude velká diskuse, ale je téměř jisté, že rozpočet na příští rok bude zhruba o dvě miliardy nižší než schválený rozpočet letošní,“ uvedl ostravský primátor Petr Kajnar (ČSSD).

Zatímco na konci loňského roku ostravští radní ještě počítali s mírným růstem příjmů, v uplynulých měsících už museli kvůli hospodářské krizi letošní rozpočet zredukovat o jednu miliardu. Ukázalo se totiž, že do městské kasy nepřiteče z daní ani z prodejů pozemků tolik peněz, kolik se čekalo. Šetřit tak musejí všichni – kromě magistrátu také městské obvody a městské obchodní společnosti.

Obligace nejsou možné


Těm už letos představitelé města plošně „sebrali“ pět procent z původně plánovaných dotací na provoz. Ušetří tak okolo čtyř set milionů korun, zbytek peněz vezmou z loňského přebytku a dalších rezerv. Na běžné výdaje města výjimečně půjdou i peníze původně určené na investice, které se nestihnou vyčerpat do konce prosince.

„Vždycky jsme převáděli obrovskou část peněz, kterou jsme neprostavěli, do následujícího roku. Nyní ty peníze použijeme na krytí výdajů z letoška. Musíme skončit s vyrovnaným rozpočtem, protože my nemáme možnost, jako stát, vydat obligace. My bychom si mohli jenom půjčit, ale kdybychom si půjčovali na provozní výdaje, tak to by byla katastrofa, sebevražda pro město,“ míní Kajnar s tím, že příští rok už město žádné rezervy z letoška mít nebude.

Dotované projekty ohroženy nejsou


„Proto musíme rozpočet snížit asi o dvě miliardy. Kde konkrétně ušetříme, o tom se teprve budeme bavit. Je jisté, že některé věci budou muset počkat, třeba kanalizace, oprava cest nebo veřejného osvětlení. Schválili jsme metodiku, podle níž půjde o pětiprocentní krácení výdajů. Je to navrženo plošně, není jiná možnost, nemá smysl k tomu přistupovat individuálně, to by totiž znamenalo, že dříve to bylo nastaveno špatně. Všichni musí šetřit a hledat zdroje příjmů,“ tvrdí Kajnar.

Předpokládá, že se najdou organizace, které by pětiprocentní snížení výdajů položilo. „K těm musíme přistupovat individuálně. My si vždycky držíme jakousi rezervu, je to okolo dvou set milionů korun, tak z ní bychom mohli právě tyhle věci řešit,“ předpokládá primátor.

Úspory se projeví také v investičním rozpočtu. Zatímco letos si Ostrava mohla dovolit investovat přes 2,6 miliardy korun, příští rok to podle Kajnara nebude ani miliarda. Zastavit by se však neměly plánované projekty spolufinancované Evropskou unií. „Peníze na tyto projekty najít musíme. Máme pro tyto účely otevřený úvěr u Evropské investiční banky,“ tvrdí Kajnar.