Stopětaosmdesát odběrných míst zkontrolují v následujících dnech pracovníci Ostravských vodáren a kanalizací. Budou kontrolovat domácnosti i firmy, které neplatí stočné, zda odpadní vody do veřejné kanalizace opravdu neodvádějí a mají například své vlastní žumpy.

„Kontroly provádíme vždy po převzetí majetku do provozování,“ vysvětlila mluvčí vodáren Martina Gavendová. Vodárny totiž letos převzaly do svého vlastnictví kanalizační řad v části Koblova ve Slezské Ostravě, procházet tam budou odběrná místa v ulicích Antošovická, Koblovská, Na Škornici a v lokalitě Žabník.

Černí odběratelé dostanou poslední šanci


Pokud nebude jasné, kam se odpadní vody z budovy odvádějí, a majitel nemovitosti o tom nebude mít informace, provedou kontroloři zkoušku prostřednictvím fluorescenčního barviva. Ta spočívá v tom, že nezávadná potravinářská barva dočasně zabarví odváděné odpadní vody a označí tak jejich cestu.

„Pokud se napojení na kanalizaci prokáže, lidé uzavřou s naší společností smlouvu na odvádění odpadních vod a budou platit stočné, pokuta jim samozřejmě nehrozí. V opačném případě se ale podle zákona o vodovodech a kanalizacích jedná o neoprávněné vypouštění odpadních vod, za které pak lze podle tohoto zákona uložit pokutu v řádech desítek až stovek tisíc,“ sdělila Gavendová.

U kontrol bude vždy přítomen majitel nemovitosti nebo jiná osoba, která v ní žije. „Totožnost zaměstnance si můžete ověřit podle služebního průkazu, kde je fotografie, jméno a funkce zaměstnance. Zaměstnanci jsou povinni mít ho vždy u sebe,“ informovaly vodárny.