Proč byly opravy nevelké stavby, probíhající uplynulého půl roku, tak finančně náročné? Údajně proto, že kaplička byla ve velmi zanedbaném stavu. Návrat do její původní podoby probíhal podle dobových fotografií a za použití speciálních materiálů.

„Rekonstrukce si vyžádala odborné řemeslné práce kamenické, štukatérské, kovářské i klempířské. Například horní věžička byla v tak špatném technickém stavu, že se musela zhotovit nová – kopie té původní,“ uvedl Roman Beránek, jednatel firmy Ekofas, která pro radnici centrálního obvodu rekonstrukci prováděla.

Co si myslíte o opravě kapličky v Husově sadu? DISKUTUJTE POD ČLÁNKEM!

Zajímavostí v tomto ohledu je, že stavba během oprav dostala i podlahové vytápění. K čemu? Aby její interiér v chladném počasí nevlhnul a neplesnivěl a aby v něm mohly být do budoucna umístěny třeba obrazy či sochy. Dořešit interiér kapličky a její současné poslání je úkol, který má městský obvod MOaP nyní před sebou.

„Umím si představit, že kaplička by se mohla stát meditačním místem v Husově sadu. V kapličce chceme také obnovit vzpomínku na císařovnu Alžbětu,“ doplnil starosta obvodu Miroslav Svozil.