Město Ostrava totiž nefiguruje mezi obcemi, kterým zákon umožňuje rozložit deregulaci nájemného do 31. prosince 2012, a snížit tak tvrdost jejího dopadu. Ostrava tak musí učinit příští rok.

Roční nárůst příjmů by měl díky tomu přesáhnout deset milionů korun. Starostové obvodů tvrdí, že získané prostředky budou použity na údržbu a modernizaci svěřených nemovitostí.

Řádní platiči budou mít výhodu


O padesát procent z částky, o kterou bude nájemné navýšeno, chtějí například v příštím roce slevit slušným a pravidelně platícím nájemníkům v obvodech Jih a Poruba. Porubští radní rozhodli o navýšení nájemného od ledna příštího roku na padesát korun za metr čtvereční ve standardních bytech a na pětačtyřicet korun za metr v bytech se sníženou kvalitou.

„Nájemníci mohou dostat slevu z navýšení. Musejí ale splnit podmínku, že v posledních dvou letech opakovaně nedlužili za úhradu nájemného,“ uvedl starosta Poruby Lumír Palyza. Se slevou pak měsíčně za metr čtvereční ve standardních bytech nájemníci zaplatí 42,31 Kč a v bytech se sníženou kvalitou 37,39 Kč.

Mariánky zohlední stav domu


I na Jihu nájmy zvednou na maximum, ale poctivcům dají slevu. Ta se ale podle slov starosty Jihu Karla Sibinského nebude vztahovat na občany, kteří od1. ledna 2005 měli evidovaný dluh na nájemném a s tím spojených službách ve výši přesahující deset tisíc korun. Úprava nájemného se bude týkat 5022 bytů, se slevou nájemník za metr čtvereční standardního bytu zaplatí 42,31Kč a za stejnou plochu v bytě se sníženou kvalitou to bude 36,47 Kč.

S ojedinělým přístupem ke zvyšování nájemného přišly Mariánské Hory a Hulváky. Mariánskohorští radní nezvednou nájmy o nejvyšší možnou částku, nové taxy ještě rozliší podle toho, zda domy prošly opravou, či nikoliv. Naopak Vítkovice a Moravská Ostrava a Přívoz půjdou od ledna rovnou na maximální možnou částku bez poskytování slev. A až od července příštího roku se chystá zvýšit nájemné ve svých bytech obvod Slezská Ostrava. Kolik tu pak lidé budou platit? O tom rozhodnou slezskoostravští radní na svém lednovém zasedání.

Obvod– nájemné ve standardních bytech (Kč/m2)– nájemné v bytech se sníženou kvalitou (Kč/m2)– poskytnutí slevy

Hošťálkovice– 50,02– nejsou– ne
Hrabová– 50,02– 45,02– ano
Mariánské hory a Hulváky– 24,76 až 45– 15 až 40– ne
Martinov– 25,19– nejsou– ne
Michálkovice– 50,02– 45,02– ne
Moravská Ostrava a Přívoz– 50,02– 45,02– ne
Nová Ves– 50– nejsou– ano
Nová Bělá– 28,59– 22– ne
Ostrava-Jih– 50,02– 45,02– ano
Petřkovice– 50,02– 45,02– ne
Polanka nad Odrou– 50,02– nejsou– ne
Poruba– 50,02– 45,02– ano
Proskovice– nezvyšují – věcně usměrňované nájemné
Radvanice a Bartovice– 41,97– nejsou– ano
Slezská Ostrava– bude projednáno v lednu
Stará Bělá– nejsou– 38,70– ne
Svinov– 50– 45– ano
Třebovice– nezvyšují– smluvní nájemné
Vítkovice– 50,02– 45,02– ne

Ostatní obvody nemají obecní byty.