Stovky vzácných a bohužel ohrožených druhů ptáků, obojživelníků či rostlin přežívá v několika malých přírodních rezervacích v Ostravě. Ve dvou z nich byly v sobotu otevřeny naučné stezky s informačními panely, které slovem i obrazem přibližují, že i v moravskoslezské metropoli se dnes nachází nedotčená příroda.

„Přírodní rezervace Rezavka se nachází na území Svinova, zhruba v místech, kde most ulice Rudné překračuje řeku Odru. Jde o lužní les, ve kterém je například velký výskyt chráněné lilie zlatohlavé. Rezervace také bývá provoněná medvědím česnekem, za potravou tady přilétá ledňáček říční,“ přiblížil Jan Mayer ze Stanice přírodovědců na Čkalovově ulici v Porubě.

Cedule už byly na Landeku a v Turkově


V Rezavce se nyní nachází deset informačních panelů, ptačí pozorovatelna a venkovní učebna. V druhé rezervaci zvané Štěpán je rovněž deset cedulí s informacemi. Vznikla kolem stejnojmenného rybníka, který leží u cyklostezky vedoucí do Děhylova a který je známý tím, že na něm hnízdí labutě.

„Tato lokalita je krajinářsky zajímavá, protože zde kdysi byla celá soustava rybníků, z nichž zbyl jen Štěpán. Nachází se zde na sto šedesát druhů ptáků, deset druhů obojživelníků a mnoho vzácných rostlin, mezi něž patří třeba kriticky ohrožená kotvice plovoucí,“ vysvětlil Roman Barták z Českého svazu ochránců přírody Onyx.

V Ostravě se nachází celkem deset takzvaných maloplošných přírodních rezervací. Naučné stezky jsou nyní ve čtyřech z nich. Před Rezavkou a Štěpánem už byly cedulemi vybaveny trasa na Landek a lužní lesík Turkov.