Kvůli opravám světelného signalizačního zařízení tam totiž byly vypnuty semafory a jejich prácizastupují dopravní policisté zvaní regulovčíci.

„Světelné signalizační zařízení už zde bylo na hranici životnosti, a proto začala jeho nutná oprava,“ uvedl Daniel Lyčka, který je pověřen vedením společnosti Ostravské komunikace.

V rámci oprav budou podle jeho dalších slov vyměněny stožáry, veškeré kabelové rozvody, které po výměně budou uloženy do země, a také bude demontován ocelový portál na ulici Mariánskohorské. Na realizaci této rekonstrukce bylo z rozpočtu města vyhrazeno pět milionů korun.