Na podzim 1989 jsem praxoval v družstvu Zlatník a měl kancelář v Kostelní ulici u náměstí Lidových milicí (dnešní Masarykovo), takže jsem měl vše z první ruky. Den po studentské manifestaci v Praze, tedy 18. listopadu, se na náměstí začali scházet studenti a tvořili debatující hloučky. Přišli k nim dva uniformovaní příslušníci VB a požádali je, aby se rozešli.

Jeden z mladíků řekl: „Neblbněte, jste kluci jako my, v Polsku to prasklo, v Maďarsku a Německu taky, u nás je to otázka několika dnů, tak se na nás vykašlete.“ Přikývli a odešli. Na soše milicionáře se objevil nápis: Na co tady čeká? Přišli dva pánové v civilu a nápis odstranili. O den později se odpoledne opět začali scházet studenti a byli vyzváni příšlušníky VB, aby se rozešli. Přesunuli se, ale náměstí neopustili. Přicházeli i starší lidé, kteří se ale bojácně rozhlíželi. Jeden z nich měl zaručenou informaci: „Oni tu všechno filmují.“

Primátor vyzval k dialogu


A pak to začalo: 21. listopadu už bylo náměstí plné skupin hlučně debatujících lidí. Večer se na náměstí konala demonstrace a lidé volali, že chtějí svobodu a politickou pluralitu. Nechceme KSČ! Na náměstí byla sice radost, ale pořád také strach. Zvláště když tajemník KV KSČ Václav Václavík v televizním projevu naznačil, že bude povolána armáda. Mezi demonstranty přicházeli staří komunisté, kteří křičeli: „Proč rozbíjíte socialismus, ničíte jeho výdobytky?“ Dostalo se jim dost hrubých odpovědí.

Po skončení manifestace odešli studenti do divadla Jiřího Myrona a pokračovali v debatě. Následující demonstrace na náměstí byla zvláštní. Na balkon vystoupil primátor Ostravy Bedřich Lipina a připomněl, že o den dříve lidé skandovali, že chtějí dialog. Je tedy pro dialog a chce své myšlenky veřejně předložit. Jenže dav skandoval, ať odejde – a pak pískot. Tajemník KV KSČ Petr Peterek se vůbec nedostal ke slovu, ač se skutečně snažil.

Urbánkova sláva netrvala dlouho


Demonstrace pokračovaly, na transparentech byla sdělení, že studenti a herci stávkují. Přijeli herci ze Slovenska a z balkonu promluvil Michal Dočolomanský, zpíval Jaromír Nohavica a lidé skandovali: „Jarek, Jarek!“ A vlnili při jeho písních rukama nad hlavou. Později přešli komunisté do útoku. Ráno se konala schůze stranických funkcionářů v hale Tatran, kde se provolávala sláva novému tajemníkovi Karlu Urbánkovi. Večer se na náměstí konala rudá demonstrace, které se zúčastnilo osm tisíc osob, tedy členů a funkcionářů KSČ a milicionářů. Skandovali, až se třásla okna: Ať žije KSČ!! Pryč s Havlem, sláva Urbánkovi!

Najednou se v bočních ulicích objevily neumělé transparenty reagující na čerstvou zprávu z rozhlasu: Změna ústavy, zrušena vedoucí úloha KSČ! A volání: „Bolševici na krajzák!“ Tedy do vězení. Docházelo k potyčkám. Komunisté vyhrožovali: „Počkejte, až přijede Urbánek z Ruska!“ Jenže Urbánek se od Gorbačova vrátil s prázdnýma rukama – nic se nestalo. Byl to paradox. Ostravští komunisté se vzepjali k nejvyššímu výkonu právě ve chvíli, kdy ztratili moc. V té době byla na Černé louce otevřena kancelář Občanského fóra, kde už o politickém směřování rozhodovali noví lidé.

Rozhodla generální stávka


Generální stávka byla naplánována na 27. listopadu. A byla mohutná. Na náměstí se sešlo dvacet tisíc osob, tedy víc než při vzniku Československa v roce 1918. Tentokrát přišli všichni – studenti, herci, úředníci – ale především lidé z dolů, hutí, chemiček a dalších podniků. A volali: „Už jsme tady!“ Četlo se prohlášení Občanského fóra, co všechno je potřeba vykonat, především se ale zdůrazňoval fakt, že komunisté už jsou jen jednou ze stran a nevedou žádnou národní frontu. O sestavení nové vlády se v Praze jedná s dosavadní vládou, schvalovat ji bude parlament, KSČ je ze hry. Lidé toto sdělení přijali s úžasnou radostí.

Mocenský aparát v Ostravě byl ochrnut, Veřejná bezpečnost už nedokázala zasáhnout. StB přestala pracovat a soustřeďovala se na skartaci inkriminujících podkladů, zatímco jí pod okny jezdila kolona popelářských vozů s nápisy: StB na smetiště. Bylo rozhodnuto.

Listopadové události v regionu, jak šly den po dni

Listopadové dny roku 1989 byly přeplněny dějinnými událostmi, některé z nich si podržely význam do dnešních dnů, jiné byly jen zvláštností okamžiku, vedle nich nacházíme studentskou recesi, lidské pochyby, odvahu, očekávání i zlobu. Jejich hodnota vynikne právě tím, že jsou chronologicky seřazeny.

8. 11. Opavský signatář Charty 77 Jaromír Piskoř předal rozhlasové stanici Svobodná Evropa protest proti stavbě koksovny ve Stonavě. Byl příslušníky VB zadržen a vyslýchán.

19. 11. V ostravském Divadle Jiřího Myrona byla před představením čtena rezoluce pražských divadel a studentů DAMU vyzývající ke generální stávce 27. listopadu.

20. 11. Na náměstí Lidových milicí v Ostravě (dnešní Masarykovo) se uskutečnila manifestace dvou tisíc ostravských studentů a umělců. Projevy herců divadel Petra Bezruče a Jiřího Myrona. Dav volal, že chce svobodu a dialog. Žádal propuštění signatáře Charty 77 Petra Uhla z vězení. Na závěr se zpívala hymna.

20. 11. Ve Frenštátě se na místním kině objevil obrovský nápis Pryč s KSČ!

21. 11. Na náměstí v Rychvaldě byl vylepen plakát s nápisem Češi, vzbuďte se! Později k němu někdo připsal: Poláci už jsou vzhůru.

21. 11. Na VŠB v Porubě se sešlo asi tisíc pět set studentů a vyzývali k účasti na generální stávce 27. 11.

21. 11. Na náměstí v Novém Jičíně zapalovali mladí lidé svíčky a volali: „Chceme Masaryka!“ Pak zpívali Ach synku, synku…

21. 11. Na ostravském náměstí Lidových milicí se shromáždilo asi pět tisíc studentů, kteří žádali svobodu projevu a politickou pluralitu. Jaromír Ponča, strojník z NHKG, vykřikoval protikomunistická hesla a byl zatčen.

21. 11. V opavském Divadle Zdeňka Nejedlého se sešlo pět set osob. Diskutovali, četli rezoluci studentů z Prahy a zpívali hymnu. Pak se odebrali na náměstí.

22. 11. Na dvoře Pedagoické fakulty v Ostravě se sešlo čtyři sta studentů. Žádali svobodu a vyzývali ke stávce. Promluvili student Ivan Motýl, herci Tomáš Jirman a Petr Haničinec. Bylo konstatováno, že Miloš Jakeš je hlupák.

22. 11. V tento den se začalo stávkovat na většině ostravských vysokých a středních škol.

22. 11. Herec Ondřej Malý ovlivnil studenty ostravské konzervatoře tak, že se rozhodli pro okupační stávku.

22. 11. Studenti VŠB začali skupovat potraviny, aby mohli zahájit okupační stávku.

22. 11. Budova Veřejné bezpečnosti v Opavě byla polepena plakáty vyzývajícími ke stávce.

22. 11. Manifestace na ostravském náměstí Lidových milicí. Studenti se pak přesunuli do Divadla Jiřího Myrona, kde se četl dopis kardinála Tomáška proti Bezpečnosti.

22. 11. Bezpečnost zadržela mluvčího Charty 77 Tomáše Hradílka.

22. 11. Studenti gymnázia v Hlučíně žádali otevření sportovní haly pro svůj mítink. Městský národní výbor to zakázal.

23. 11. Při manifestaci v Ostravě byl vznesen požadavek odvolat Husáka, Jakeše, Indru, Zavadila, Fojtíka a Hofmana. Vystoupila Dolores Šavrdová a Karel Biňovec, kteři informovali o zatčení mluvčího Charty 77 Tomáše Hradílka.

24. 11. Na náměstí Lidových milicí v Ostravě vystoupili herci Jiří Bartoška a Karel Heřmánek. Informovali o založení Občanského fóra a vyzývali k vyslovení nedůvěry vládě a komunistům. Pěvec Ivo Žídek prohlásil, že nebude-li studentům vyhověno, vrátí titul národní umělec.

24. 11. Ve Vítkově na náměstí se na pomníku rudoarmějcům objevil nápis vyzývající ke stávce.

25. 11. Na náměstí Lidových milicí v Ostravě se sešlo deset tisíc osob. Chtěli vystoupit také tajemník KV KSČ Petr Peterek a primátor Bedřich Lipina. Byli vypískáni.

25. 11. Manifestace se konají ve všech větších městech regionu.

25. 11. V Ostravě bylo ustaveno Občanské fórum, v jeho vedení jsou Jaromír Glac, Jaromír Piskoř, Lubomír Zaorálek, Eduard Ovčáček, Jana Šilerová a další.

27. 11. V Opavě byla zahájena generální stávka vyzváněním zvonů a houkáním sirén. Dostavilo se patnáct tisíc osob. Promluvili zástupci Občanského fóra, řečníci KSČ byli vypískáni.

27. 11. Generální stávka v Ostravě začala v pravé poledne a zúčastnilo se jí dvacet tisíc osob. Proběhla v režii Občanského fóra. Kolem krajské správy SNB jezdila popelářská auta a troubila na znamení souhlasu se stávkou.

27. 11. V Technoplynu Ostrava se konala schůze podporující změny ve vládě, ale odmítající zkrachovalé existence jako jsou Havel, Dubček a Kňažko.

29. 11. Vedení OKD rozhodlo, že s okamžitou platností ruší všechna stipendia pro studenty VŠB, kteří stávkují.

29. 11. V Ostravě se uskutečnila manifestace osmi tisíc komunistů a členů Lidových milicí. Navrhovali okamžité ukončení dialogu s opozicí a vzkázali hercům: „Vraťte se do divadel!“ Skandovali také podporu novému tajemníkovi Urbánkovi.

30. 11. Stávkový výbor Dolu Paskov žádal, aby Lidové milice okamžitě odevzdaly zbraně, protože je drží protizákonně.

12. 12. Před budovou krajské správy SNB v Ostravě manifestovalo několik stovek studentů, kteří volali: „StB, StB, teď chceme žít bez tebe!“