Dříve v nich sídlilo v nich velitelství, štáb a zabezpečovací jednotky útvaru, který měl za úkol chránit vzdušný prostor nad městem. Dnes jsou kasárna Hranečník opuštěná.

Celý areál byl před časem převeden na město Ostravu a to pro něj našlo využití. V průběhu příštích let se tento prostor revitalizuje tak, aby fungoval jako základna pro výcvik složek integrovaného záchranného systému, tedy hasičů, policistů a strážníků. Po rekonstukci bývalé štábní budovy se tam má natrvalo nastěhovat i pořádková jednotka policie a operativní oddíl městské policie.

Některé budovy půjdou k zemi


Teď kasárna občas využívají pro cvičení jen hasiči. „Cvičíme na různých místech, třeba v Dolní oblasti Vítkovic, v areálu Librosu a jedním z míst jsou i kasárna Hranečník,“ potvrdil mluvčí Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Petr Kůdela.

Areál bude po revitalizaci funkčně rozdělen na dvě části, v severozápadní bude probíhat spíše teoretická příprava. Hasiči, strážníci a policisté se tam budou školit. Součástí budou prostory k administrativním činnostem, skladování, nezbytné sociální zázemí a také parkovací objekty a plochy. „V jihovýchodní části budou vybudovány víceúčelové výcvikové plochy,“ sdělila mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská s tím, že budou sloužit případně i pro zajištění mezinárodní a mezikrajské pomoci při mimořádných událostech.

Nyní se na revitalizaci areálu bude zpracovávat projektová dokumentace. Budovy, které se v areálu nacházejí, se musejí rekonstruovat a některé i zbourat. Léta byly totiž jen nejnutněji udržovány a pro dnešní potřeby již nestačí.

S financemi pomůže ministerstvo


První etapa projektu, a to rekonstrukce stávajících objektů strážní služby a správy areálu, by měla začít v příštím roce. O rok později se bude rekonstruovat sklad humanitární pomoci. Stavební náklady této etapy jsou vyčísleny na 39 milionů korun, spolufinancovat by se měly z ministerstva pro místní rozvoj.

Druhá etapa, která zahrnuje rekonstrukci technické a dopravní infrastruktury, přijde na 92 milionů. Hrazena by měla být zejména ze státního rozpočtu. Finančně nejnákladnější je třetí etapa, která počítá s vybudování několika nových objektů. Náklady jsou vyčísleny na 167 milionů, stavět se začne podle předpokladů v roce 2012.