Akce s bohatým programem, která se konala v rámci projektu Cesta ke svobodě, měla úspěch. Přilákala tisíce návštěvníků – z řad studentů i dospělé veřejnosti.