Firma BDO Prima Audit pro něj prověřovala činnost divize RPG Byty na poli nájemního bydlení v uplynulých třech měsících. Probírala se hospodařením společnosti za uplynulé pětileté období, kdy pro ni platily závazky vyplývající ze smlouvy o prodeji akcií OKD. Výsledek?

„Závěry auditu potvrdily, že po celou dobu omezení byly veškeré závazky RPG Industries SE vyplývající ze smlouvy o prodeji akcií řádně plněny,“ přiblížil v pátek závěry auditu Ondřej Jakob, mluvčí ministerstva financí.

Kontrola podle jeho dalších slov ukázala, že společnost zajistila řádnou správu a údržbu bytového fondunebo že zdroje z nájmů vynakládala na opravy efektivně. Do oprav údajně investovala za pětileté období dokonce o 350 milionů korun více, než kolik činily výnosy z bytového hospodářství. „I přes výše uvedené skutečnosti považuje auditor některé stížnosti nájemníků za oprávněné. Ty však nejsou v takovém rozsahu, aby je bylo možno kvalifikovat jako porušení závazku,“ doplnil ještě Jakob.

BytyOKD závěry neuspokojily


Podle Tonyho Aksiche, šéfa RPG Real Estate, strávili auditoři ve společnosti zhruba tři tisíce hodin důkladným studováním všech smluv, ale spolu s odborníky i zkoumáním stavu domů přímo v terénu. „To, že lidé z firmy BDO Prima Audit došli k takovému výsledku, nás nepřekvapilo. Audity jsou totiž u nás prováděny renomovanými společnosti pravidelně, toto byl jen další z řady,“ konstatoval Aksich na páteční tiskové konferenci věnované aktuálním výsledkům.

Zpráva pro ministerstvo financí podle jeho dalších slov uzavřela kapitolu uplynulých pěti let, kdy pro RPG plynuly závazky ze smlouvy, a otevřelo kapitolu další. V jejím rámci by například společnost měla investovat do roku 2012 tři miliardy korun do obnovy bytového fondu.

V jiném světle ovšem vidí výsledky auditu sdružení BytyOKD, které usiluje o to, aby byly byty prodány za zvýhodněných podmínek jejich nájemníkům. Právě ono přitom od loňského prosince žádalo ministerstvo financí, aby v RPG hloubkový audit nechalo udělat.

Stížnosti míří k Evropské komisi


„Naše sdružení se plně distancuje od závěrů auditu, které údajně potvrdily, že po celou dobu pětiletého omezení byly veškeré závazky RPG Industries SE vyplývající ze smlouvy o prodeji akcií řádně plněny,“ uvedl Roman Macháček, předseda sdružení BytyOKD. „Požadovali jsme, abychom se auditu mohli přímo účastnit, abychom mohli předávat auditorům naše poznatky a důkazy, což se bohužel nestalo,“ doplnil ještě Macháček s tím, že v auditu rovněž není zmíněno, že část výnosů z hospodaření, konkrétně z nebytových prostor, byla vyváděna mimo.

Podle mluvčího Ondřeje Jakoba však auditor prověřil všechny podněty sdružení nájemníků zaslané na ministerstvo financí a neshledal, že by některá skutečnost znamenala porušení závazků RPG Industries SE. „Sdružení BytyOKD bude zřejmě napadat výsledky auditu, my jsme ale silní v kramflecích. Chceme dál pokračovat v naší práci pro nájemníky a zlepšovat podmínky pro jejich bydlení,“ předvídal reakci sdružení Tony Aksich.

BytyOKD budou podle Macháčka hledat i nadále cesty, které by vedly k tomu, aby se mohlo od smlouvy o prodeji akcií OKD odstoupit. Tuto možnost vidí ve stížnostech, jež byly podány k Evropské komisi.

Všechny články ke společnosti RPG ČTĚTE ZDE!