Až donedělních 17.00 se Vás v souvislosti sukončenímposledního auditu společnosti RPGptáme, zdavýsledkům této kontroly věříte.