U vodného je nárůst ve srovnání s rokem 2009 o 1,65 Kč, u stočného 93 haléřů. Celkové zvýšení obou položek za jeden kubík je 2,58 Kč, tj. 5,16 procenta bez DPH. V cenách pro odběratele je rovněž zahrnut očekávaný nárůst sazby DPH o jedno procento (z 9 na 10 procent).

„Při kalkulaci vodného a stočného pro rok 2010 se bral v úvahu růst nákladů, například zvýšení cen surové vody o 8 procent, zvýšení cen chemikálií nebo služeb. Důležitou roli hrají potřeby investic do výstavby nových vodohospodářských kapacit a pro opravy stávajících zařízení – v příštím roce je v plánu investovat více než půl miliardy korun,“ uvedla mluvčí SmVaK Eva Špirochová.

Podle ceny schválené představenstvem společnosti pro rok 2010 zohledňují stanovisko měst a obcí vyjádřené prostřednictvím Severomoravského vodárenského svazu. Jeho předseda a dětmarovický starosta v jedné osobě, Lumír Mžik, komentoval definitivní rozhodnutí vodařů slovy: „Zpráva je to špatná, nicméně každá koruna, o kterou se podaří snížit cenu, je dobrá.“ Vadí mu však, že se ceny prakticky jen zvedají a za posledních 20 let téměř padesátkrát.